Categorie archief: CSW

GOUDEN KRANEN


Sportvereniging Argon, met haar voetbal-, zaalvoetbal- en basketbalafdeling, was jarenlang de trots van Mijdrecht. De club had, met name op voetbalgebied, grote ambities en die werden, al dan niet openlijk, ondersteund door het gemeentebestuur, dat in de club een uithangbord zag voor al het fraais dat de gemeente bood.

Argon kende ook een grote aanhang onder de plaatselijke ondernemers, die het financieel overeind hielden en niet al te moeilijk deden over het sponsoren. Daarnaast was er een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die de club soepel draaiend hield.

Kortom, het ging goed en Argon werd het verwende kind, dat kreeg wat het wilde.

Dat bleek wel toen de gemeente De Ronde Venen, waarin Mijdrecht inmiddels was opgegaan, een aantal jaren geleden met megalomane plannen kwam, om op de velden van Argon en op die van de Wilnisse collega CSW, zorgzones te bouwen. Wijken met levensbestendige woningen en alles wat daar aan zorgvoorzieningen bijhoort.

Dat betekende dus dat zowel Argon als CSW moest verhuizen, en daarvoor had de gemeente de ideale plek in gedachten: de Driehoek, een stuk grond, grofweg, achter Bozenhoven in Mijdrecht en de Herenweg in Wilnis.

Als verwend kind begon Argon natuurlijk gelijk te roepen dat het niet weg wilde waar het zat, terwijl CSW de verhuisdozen al klaar had staan.

Afijn, na lange en harde onderhandelingen (althans van de kant van Argon), kreeg de club het voor elkaar, dat er een uitgebreid voetbalpark zou worden aangelegd, waarin zelfs plaats was voor een heus mini-voetbalstadion, want de ambities van Argon (en ook die van de gemeente een beetje) reikten toen inmiddels tot het betaalde voetbal en minimaal derde ronde Champions League.

Daartoe had de club zich in de loop van de jaren een wat poenerig imago aangemeten, met dure spelers uit alle hoeken van het land, die in auto's van de sponsor reden, een glazen puist aan de kantine waar relaties werden ontvangen en een eigen van de vereniging afgescheiden topsportstichting waarin alles was ondergebracht wat met het eerste elftal te maken had.

Zoals iedereen intussen weet, is het Estafetteproject afgeblazen en blijven Argon en CSW op hun velden. Dat zadelde beide clubs wel met een probleem op. Met de clubs was namelijk afgesproken, dat onderhoud aan hun accomodatie achterwege zou blijven, omdat ze tenslotte naar een nieuwe accomodatie zouden verhuizen.

Nu moet dat achterstallig onderhoud alsnog plaatsvinden, en dat gaat in de papieren lopen, zoals u zult vermoeden. De gemeente stelde daarvoor een kleine € 1,5 miljoen ter beschikking, dus er kon, voor zover niet weggerot, een deur opengegooidworden.

Nu ging het met Argon eigenlijk niet zo goed. Het eerste elftal met godenkleinzonen was in het eerste seizoen Topklasse al roemloos ten onder gegaan, de grote sponsor was failliet en vervangen door sponsors die minder in brachten dan de voormalige hoofdsponsor, er ontstonden financiële problemen voor met name het eerste elftal, binnen het bestuur rommelde het, en ook de leden begonnen zich te roeren.

Argon haalde een nieuwe voorzitter binnen, Ton Goedemoed , die samen met een vernieuwd bestuur, orde op zaken moest zetten. Een zakenman in ruste, zonder voetbalachtergrond. Een voorzitter die zich in zijn uitingen regelmatig richt tot de leden van 'voetbalclub Argon', en die zich kennelijk alleen om het eerste elftal druk maakt en de rest van de vereniging Argon standaard vergeet. Maar dit is een persoonlijke frustratie, waar ik u niet verder mee lastig val.

Die Ton Goedemoed dus, verscheen begin december in de raadscommissie om te vertellen wat er allemaal aan achterstallig onderhoud aan de Argon-accommodatie moet worden uitgevoerd. Ik was niet aanwezig tijdens die vergadering, maar uit wat ik erover gehoord en van gezien heb, rijst het beeld op van een sportbestuurder die het contact met de werkelijkheid een beetje kwijt is, en die met zijn gedrag en verhaal de zaak voor Argon er niet beter op gemaakt heeft.

Hij kwam met een eisenpakket, dat dermate groot was dat het volledige ter beschikking gestelde budget van € 1,5 miljoen op zou zijn bij uitvoering daarvan. Het eisenpakket van Argon staat daarom al bekend als het 'Gouden kranenpakket '.

Uit het eisenpakket blijkt dat geen enkele rekening wordt gehouden met de precaire financiële situatie van de gemeente, en dat het het Argonbestuur alleen gaat om het binnen harken van zoveel mogelijk geld.

Volgens een aanwezige bij de betreffende commissievergadering maakte het optreden van Goedemoed duidelijk wat het verschil is tussen Argon en CSW: CSW kijkt wat er moet gebeuren, en gaat aan de slag, terwijl ze bij Argon met de armen over elkaar gaan zitten en verwachtingsvol naar de gemeente kijken.

Het verwende kind zat er dus weer, en zeurde als vanouds om cadeautjes. Het is aan de gemeenteraad om te beslissen of die cadeautjes er komen.

Ik meld mij binnenkort weer.