Categorie archief: DRV

LAME DUCK


Een ernstig beschadigde wethouder Schouten, is de oogst van de commissie Publieke Werken, afgelopen woensdag 11 april.

Dit is de enige conclusie die getrokken kan worden. Kees Schouten is aangeschoten wild, of, om het in mooier Nederlands te zeggen, hij is een 'lame duck'.

Nadat hij in het begin van zijn wethouderschap al regelmatig de kritiek kreeg, dat hij als wethouder belast met communicatie, niet scheen te kunnen communiceren, blijft de kritiek op zijn beleid aanhouden. En vaak meer dan terecht. Schouten opereert onhandig, communiceert slecht, mist een soort politieke radar, en heeft een natuurlijke neiging zichzelf voortdurend in de politieke problemen te brengen. Verder lijkt het, of hij zijn ambtenaren niet in de hand heeft, ik noem slechts het woordje 'Kaalslag'. Blijkbaar lopen die luid lachend om hem heen.

En dit alles gaat hem nu opbreken.

Hij heeft in de afgelopen tijd al een aantal malen zijn excuses moeten aanbieden voor fouten die zijn gemaakt, en moeten toegeven dat zaken niet gelopen hebben, zoals ze hadden moeten lopen, en hij moest daarbij diep door het stof.

Tijdens de eerder genoemde commissie Publieke Werken, moest hij bijna gedwongen worden, het door hem opgestelde voorstel voor het nieuwe Kapbeleid in de gemeente, terug te trekken, toen bleek dat het voorstel het niet zou gaan redden in de gemeenteraadsvergadering later deze maand. De oorzaak? Het voorstel was niet overeenkomstig de met de raad gemaakte afspraken. Een doodzonde!

Een ander voorstel van zijn hand, over de invoering van papiercontainers in de gemeente, heeft hij ondanks zware kritiek daarop, niet terug genomen, en nu gaat het presidium van de raad bepalen of het in de gemeenteraadsvergadering later deze maand zal worden behandeld. Een afgang!

Bij een eerder voorstel van hem, over de aanleg van een fietspad op de oude Spoorbaan in Vinkeveen, staakten na de behandeling in de gemeenteraadsvergadering van vorige maand, de stemmen. Het voorstel moet nu weer in stemming worden gebracht, en ik voorzie eenzelfde kakofonie als in de vorige raadsvergadering. Hij zal nog verder beschadigd raken.

Hoewel dat op zich niet heel erg moeilijk is, kreeg hij kortgeleden de inwoners van Abcoude en Baambrugge in de gordijnen, met het nogal drastisch aanpakken van openbaar groen, waar de term 'Operatie Kaalslag' vandaan komt.

En zo kan ik nog even doorgaan.

Het is treurig het te moeten constateren, want Kees Schouten is een uitermate vriendelijke en lieve man, die met groot enthousiasme, veel plezier en veel persoonlijke inzet, zijn functie uitoefent. Maar daar redt je het niet mee.

De raad is een roedel wolven. Die roedel heeft bloed geroken, en is nu op jacht naar de prooi.

Uiteraard valt in deze ook de raad het nodige te verwijten. 

Het gesar van Ronde Venen Belang in het dossier 'Witte Weekblad' is beneden alle peil. Het voortdurend te pas en te onpas terugkomen op deze kwestie, is een welbewuste actie 'beschadiging wethouder Schouten'. Niets meer en niets minder.

De 'wat doe je nu toch weer, kindje?'-toon die regelmatig vanuit de CDA-hoek opklinkt, helpt ook al niet veel aan het versterken van de positie van Schouten.

Ook de VVD en PvdA/GroenLinks/Lokaal Sociaal sparen de wethouder niet. Zo gaf de VVD-fractie in het debat over de aanleg van het fietspad aan, dat men het een goed idee vond, om hem vervolgens te gaan fileren over de kosten van het fietspad.

De PvdA/GroenLinks/Lokaal Sociaal-fractie gaf direct al aan het nut en de noodzaak van het fietspad niet in te zien, en steunde dus het voorstel ook niet. Ook over de voorstellen voor het nieuwe Kapbeleid en voor de papiercontainers, was men niet te spreken.

Dit toont het missen van een politieke radar door Schouten aan. Plannen zoals deze, kaart je immers altijd even af met je politieke vrienden.

Politiek gezien, is het feest voor Kees Schouten afgelopen, hoe spijtig ik dat voor hem persoonlijk vind, want nogmaals het is een vriendelijke man, waar je niet snel een hekel aan krijgt.

Als ik hem was, of als ik hem mocht adviseren, zou ik de marteling niet erg lang laten duren.

Ik meld mij binnenkort weer.

VOORUITBLIK NAAR RAADSVERGADERING


Aanstaande donderdag 29 maart is weer het maandelijks hoogtepunt van de lokale democratie: de gemeenteraadsvergadering.

Er is, zoals de laatste maanden gebruikelijk is, weer een méér dan overvolle agenda: wel drie punten, dus dat wordt weer nachtwerk, zult u begrijpen.

Het eerste punt is de startnotitie Integraal accommodatiebeleid gemeente De Ronde Venen, Een hele mond vol, maar het wil niets anders zeggen, dan dat het college de aanwezige accommodaties in de de gemeente beter wil benutten, dan doorlopend nieuwe neer te zetten. Een loffelijk streven.

En dan denk je dat als de gemeenteraad donderdag instemt met het voorstel, dat dat accommodatiebeleid voor de zomer of uiterlijk voor de herfst, rond kan zijn, maar daar vergist u zich in. Het duurt namelijk tot april volgend jaar voordat we weten hoe het beleid er uit zal gaan zien.

We moeten namelijk eerst vijf fasen doorlopen, die bestaan uit het ontwikkelen, inventariseren en analyseren, opstellen van kaders, confrontatie en tenslotte opstellen van actiepunten.

De tijd van eenvoudige plannen is voorbij!

Het tweede punt op de agenda is de aanleg van een fietspad op de Oude Spoorbaanin Vinkeveen.

Daar is al het nodige om te doen geweest.

Protesten van wandelaars die vrezen ondersteboven te worden gereden door fietsers en/of wielrenners. De 'wij genieten zo van de natuur-elite' die het exclusieve genot eist van een wandelpad, omdat wandelen in de natuur 'onder ons soort mensen' zo heerlijk is, maar die dan wel met de auto naar de inloopavond en de commissievergadering in het gemeentehuis komen.

Protesten uit Vinkeveen, dat zich nog altijd het onderbedeelde muurbloempje in De Ronde Venen vindt. En doet de gemeente dan eens een poging om toerisme naar Vinkeveen te krijgen, gaat Vinkeveen ineens op de rem staan.

Ook de partijen in de gemeenteraad van De Ronde Venen staan niet te juichen. Zij zien het nut en de noodzaak niet in van het fietspad. Het gaat om een uitgave van een kleine € 160.000, en dat is in tijden van krapte toch een aardig bedrag. Daarbij moet wel gezegd worden dat het geld er is, want het komt uit een potje waar een kleine € 625.000 in zit.

Maar goed: het woord is donderdagavond aan de gemeenteraad. Afgaand op de reacties in de commissievergadering, heb ik er een hard hoofd over in dat het voorstel het redt. Maar we zullen zien.

Misschien is het een idee voor wethouder Kees Schouten, om eens een paar raadsleden te bellen en hen uit te leggen wat dat nut en die noodzaak van het fietspad is. Het schijnt dat dit ook in de vorige raadsperiode wel eens gebeurde, waardoor junior-raadsleden en minder sterke raadsleden, alsnog door de knieën gingen.

Het derde punt tenslotte zijn dereserves en voorzieningen van De Ronde Venen.Als u de lokale politiek de afgelopen periode hebt gevolgd, is het u niet ontgaan dat de gemeente stormachtige tijden beleeft. De gevolgen van het DHV-rapport over de projecten in De Ronde Venen, hakken er zwaar in.

Projecten worden stopgezet, of er wordt constructief onderhandeld met partners, projecten worden soberder uitgevoerd en ga zo maar door.

Het in het DHV-rapport voorziene verlies op de projecten werd op € 30 mio geschat. Dat bedrag kunnen de reserves van de gemeente niet aan. Een dergelijk bedrag zouden veel gemeenten overigens niet aankunnen.

Achterkamertjesoverleg, besloten commissievergaderingen, wandelgangenoverleg etc., hebben nu geleid tot een meer acceptabel verlies van € 6 mio.

Zo'n verlies moet worden afgeboekt van de gemeentelijke reserves. Die reserves bestaan uit algemene reserves, waarover in beginsel vrij beschikt kan worden, en uit bestemmingsreserves. Dit zijn gelden die bedoeld zijn voor een bepaald doel. Dat geld mag dus alleen worden besteed voor het doel waarvoor ze zijn aangewezen. Eigenlijk is dit een spaarpotje van de gemeente.

Wordt het verlies afgeboekt van de huidige algemene reserve, dan komt deze negatief, wat niet is toegestaan. Er moest dus een plan komen. En dat is er nu.

Het college stelt nu voor de bestemmingsreserves op te heffen en het vrijkomende geld in de algemene reserve te storten. Die is daarna groot genoeg om het verlies alsnog te kunnen afboeken. De reserves blijven, zoals wethouder Pieter Palm steeds trots zegt, positief.

Er wordt dus gewoon doodordinair een graai gedaan in het spaargeld van de gemeente. Spaargeld waaruit bijvoorbeeld betaalbare woningen voor starters werden gesubsidieerd. En hoewel de politieke partijen met dikke vette tranen in de ogen, zeiden dat ze het zo jammer voor starters vinden, staan ze het graaien gewoon toe, omdat het nu eenmaal moeilijke tijden zijn.

Starters hoeven dus de komende jaren niet te rekenen op de gemeente, noch op de politieke partijen. Beleid is er, maar de middelen zijn op. Die zijn in de bodemloze put van te ambitieuze projecten verdwenen.

Dit alles gaat u zien en horen aanstaande donderdagavond vanaf 19:30 uur, live via Midpoint FM en TV, en de website van de gemeente.

Ik meld mij binnenkort weer.