Categorie archief: Gemeenteraad

ZWEMBAH!

Vorig week organiseerde gemeente De Ronde Venen twee inspraakavonden over de begroting 2016. Kennelijk zijn college en gemeenteraad zo ver van de gewone inwoner afgedwaald, dat men in het gemeentehuis niet meer weet, wat de gemiddelde inwoner van De Ronde Venen wil van zijn of haar gemeentebestuur. En dan gaat men over tot een inspraakavond. Heeft de inwoner de idee, dat naar hem of haar geluisterd wordt, en voelt het gemeentebestuur zich weer senang in het gemeentehuis, want men heeft een aantal inwoners bereikt.

Twee inspraakavonden over de begroting 2016 dus. Twee heel verschillende avonden. De ene avond met een kleine opkomst in Mijdrecht en de tweede avond met een zeer hoge opkomst in Abcoude. Die hoge opkomst in Abcoude had natuurlijk een reden. De inwoners van Abcoude voelen zich om de een of andere reden altijd tekort gedaan, en nu leeft in Abcoude de wens van een nieuw zwembad ter vervanging van het Meerbad, dat eind van dit jaar gesloten wordt.

Hieronder geef ik u een bijna woordelijke impressie van de inspraakavond in Abcoude.

Bij de ontvangst: "Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, hé jij ook hier? Ja natuurlijk, je moet toch wat over hebben voor het zwembad? Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad."

Bij de uitleg van een ambtenaar  over hoe de begroting een beetje in elkaar steekt. "Mag ik u even onderbreken? Ja natuurlijk. Waar zitten de kosten voor het zwembad in de begroting? Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad."

In de acht groepen die waren gevormd: "Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad. Zwemmen is gezond, dus bezuinig maar op jeugdzorg en ouderenzorg, bezuinigen op straatverlichting, bezuinigen op de groenvoorziening. Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad. Hé jij daar, je bent toch uit Abcoude? Jazeker. Nou zorg er dan eens voor dat er minder geld naar Mijdrecht gaat! Niet al het geld hoeft naar Mijdrecht. Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad. OZB verhogen met een eurootje of wat per persoon, daar kan het zwembad van betaald worden. Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad. "

Bij het pitchen van de voorstellen van de groepen: "Is er een groep die het zwembad niet als belangrijkste punt heeft?" Homerisch gelach. "Dan gaan we beginnen met de pitch. Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad. Kijk nou, dat is toch, hoe heet 'ie ook alweer uit Goede Tijden Slechte Tijden? Ja, echt. Wat is 'ie gewoon gebleven toch? En ook op de bres voor het zwembad. Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad. Komt daar nu vlak voor het einde Esther Grondijs van de PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal binnen? Ja. Die hebben toch inwoners opgeroepen naar deze avond te komen? Ja. En zelf waren ze er niet bij? Nee.... Zwembad, zwembad."

Na afloop mochten mensen die vonden dat ze nog iets te vertellen hadden, of die bang waren dat hun boodschap niet begrepen werd, hun verhaal kwijt bij RTV Ronde Venen: "Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad."

Conclusie: een bijeenkomst die werd gekaapt door mensen met een bijna religieus fanatisme, IS uit Abcoude. Een groep die het niets uitmaakt, dat jeugd- en ouderenzorg door bezuinigingen achteruit hollen, als zij maar hun zwembad krijgen. Een groep die andere inwoners van Abcoude, die niet speciaal gekomen waren voor het zwembad, overschreeuwde. Een groep fanatici die tegenstanders, of mensen die een zwembad in Abcoude niet zo belangrijk vinden, de kop afhakt of monddood maakt. Een groep die niet begrijpt, dat hun van de Jehovagetuigen afgekeken voet-tussen-de-deur-methode, alleen maar ergernis oproept, en niet in hun voordeel werkt. 

Zwembad, zwembad, zwembad: zwembah!

Ik meld mij binnenkort weer.

GEMEENTERADELOOS

De gemeenteraad wordt er radeloos van. In de wandelgangen beginnen onze plaatselijke politici te mopperen en fluistert zo nu en dan zelfs iemand "opblazen".

Waarover is die gemeenteraad dan zo radeloos? Onze gemeenteraad die zich tot op tegelniveau met alles wil bemoeien. Onze gemeenteraad die een beslissing over een onderzoek dat € 25.000 kost, in een ademzucht neemt, maar bijna een hele avond discussieert over deelname aan een overlegorgaan dat jaarlijks € 4.500 kost. Die gemeenteraad is radeloos. Radeloos, omdat men maar geen inzicht krijgt in de kosten van het zogeheten 'Sociaal Domein'. Radeloos, omdat men bang is voor onverwachte tekorten.

De gezondheidszorg is overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten, zoals u zult weten. Dat heet in het jargon 'Sociaal Domein'. De daarmee gemoeide gelden heeft het Rijk, onder aftrek van een forse bezuiniging, ook overgeheveld naar de gemeenten. Het gaat daarbij om miljarden, en in onze gemeente om miljoenen euro's. De gemeenteraad wil inzicht, in waaraan die miljoenen euro's worden uitgegeven. Dat is een taak van de gemeenteraad. Daarvoor zijn ze door ons gekozen.

Nu doet zich het probleem voor, dat tot op de dag van vandaag, 4 oktober 2015, het overzicht compleet ontbreekt. Met andere woorden, de gemeente geeft miljoenen euro's uit, zonder dat daar enig toezicht op is. Miljoenen euro's! Het geld loopt ongecontroleerd als water het gemeentehuis uit. Het jaar 2015 ligt inmiddels voor driekwart achter ons, en nog steeds lukt het de ambtenaren niet, de gemeenteraad het nodige inzicht te geven. Miljoenen euro's! Driekwart jaar!

De verantwoordelijke wethouder Erika Spil (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal), zegt wel iedere keer met haar liefste glimlach, dat het goed loopt, en dat men op kasbasis binnen het budget blijft, maar bewijs daarvoor levert ze niet. En daar wordt de gemeenteraad radeloos van! Bij zoveel geld vertrouw je niet automatisch op iemands blauwe (bij wethouder Spil donkerbruine) ogen. Heerst bij de betrokken ambtenaren soms een soort van 'kinderen-die-vragen-worden-overgeslagen-mentaliteit'? 

En het is niet dat de gemeenteraad er nooit naar vraagt. Iedere keer vraagt men aan de wethouder om de cijfers. En ik kan het weten, want ik zit er altijd bij. Dank voor de schouderklopjes. Het enige dat tot nu toe naar buiten is gekomen, is de manier waarop de cijfers aan de gemeenteraad zullen worden gepresenteerd. Dat zag er goed uit, maar je hebt er niets aan zonder de cijfers.

Ondertussen groeit de irritatie bij en onder de coalitiepartijen. Hier en daar wordt zelfs het woord 'opbreken' genoemd. En er is, volgens de geruchten, een fractievoorzitter die wel oren heeft naar een leuke wethouderspost, dus die stap is snel gezet. Maar goed, dat opbreken en terugtrekken kennen we inmiddels. De coalitiepartij die haar grootste en belangrijkste kroonjuweel verloor, bleef ook ijzerenheinig zitten, alsof er niet iets fundamenteels was gebeurd. 

Net als de gemeenteraad wachten we af.

Ik meld mij binnenkort weer!


COALITIE OF INQUISITIE

Het wordt dus CDA, D66 en Ronde Venen Belang.

Dat is de uitkomst van het onderzoek van de door het CDA aangestelde verkenner Arie van Bergen. Deze coalitie is de weerslag van de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen, zo stellen de verkenner, het CDA, D66 en RVB. 

Maar is dat wel zo? De VVD is de tweede partij in de nieuwe gemeenteraad (gebleven), en die wordt overgeslagen. Met de stemmen van zo'n 3.800 Rondeveense inwoners wordt dus geen rekening gehouden. 

Als je de gemeenteraadsverkiezingen zou vergelijken met Olympische Spelen, op zich geen gekke vergelijking dunkt me, heeft de VVD een zilveren plak gewonnen, maar gaat de winnaar van het goud op de foto met de bronzen-medaillewinnaar en met de nummer vier. Dat kan toch niet de bedoeling van de kiezers zijn geweest? 

De kiezers willen toch gewoon de nummers 1 t/m 3 zien, en misschien nummer 4 als deze een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd? En als het CDA dan zo graag de weerslag van de verkiezingsuitslag in het college terug wil zien, waarom moest dan in het vorige college de CU-SGP zo nodig meedoen? 

De andere reden voor een coalitie van CDA, D66 en RVB is, volgens het CDA, dat een grotere coalitie met VVD erbij, zoveel zetels in de gemeenteraad krijgt, dat men bang is voor dirigisme. 

Laat me even niet lachen, zeg. Het CDA dat bang is voor dirigisme! De partij bestaat er door. De partij van "we rule this country". De vorige coalitie steunde op 18 zetels in de gemeenteraad, en van enig dirigisme is mij nooit gebleken. 

Maar als die vrees er dan toch is, waarom eist het CDA dan nu 2 wethouders in het nieuwe college? Alsof dat geen dirigisme is! 

Nee, het zat er gewoon aan te komen. Het CDA rekent snoeihard af met de voormalige coalitiegenoot VVD. De partij wil niet langer door met de VVD, nadat deze in de afgelopen periode, het dualisme opzocht, en af en toe inging tegen de coalitie-afspraken.

Tijdens de Spaanse overheersing van ons land, kregen ongelovigen en zij die tegen de leer ingingen, te maken met de Inquisitie, die in het algemeen niet zachtzinnig optrad. Je kon zomaar je hoofd kwijtraken als het tegen zat. Vervang 'Spaanse' door 'CDA', en 'ongelovigen etc.' door VVD, dan ziet u de overeenkomst. 

Wat ik niet begrijp, is waarom VVD, D66 en RVB, eventueel aangevuld met de PvdA-GroenLinks, nadat de verkiezingsuitslag bekend was, niet direct met elkaar om de tafel zijn gegaan, om te kijken of zij met zijn drieën of vieren, een coalitie konden vormen. Maar nee, iedereen gaat keurig zitten wachten tot het CDA de rituele dans begint, en het spel op de wagen zet. 

Zeker de VVD kon zien aankomen, dat ze, ongeacht de verkiezingsuitslag, aan de kant zouden worden geschoven. Of mist de nieuwe leider Lugtmeijer soms enige politieke voeling? 

Waarom zijn Rondeveense partijen toch zo keurig en houden ze zich aan de platgetreden paadjes van de traditie? Politiek is hard en moet als dat nodig is, hard gespeeld worden, dames en heren! De vorming van een nieuwe coalitie is een kwestie die hard gespeeld moet worden. Kom op voor jezelf, anders sta je 4 jaar aan de kant en gaan andere partijen er met het succesvolle beleid vandoor! 

Een coalitie van VVD, D66, RVB en PvdA-GroenLinks, zou 16 zetels in de gemeenteraad hebben, een mooie meerderheid en geen bron van dirigisme. Met uitzondering van de PvdA-GroenLinks, ontlopen de partijen elkaar qua grootte in de raad nauwelijks, en dat voorkomt, dat een partij  zoals het CDA, in zijn machtshonger 2 wethouders eist. Daar nog bovenop, zou een goed ingewerkte wethouder Spil (PvdA-GroenLinks) kunnen blijven zitten, wat met het oog op de komende wijzigingen in de Zorg, wel zo handig is. 

En dan hoor ik u brommen, dat ik nu zelf de grootste partij in de gemeenteraad oversla, en dat dat in tegenspraak is met mijn eigen stelling een aantal alinea's geleden. Dat klopt. Maar een lesje nederigheid zou heel goed zijn voor het CDA. Als de paus de voeten van gevangenen kan wassen, kan het CDA in De Ronde Venen best 4 jaar in de oppositie. 

Wees zelf de Inquisitie of wordt veroordeeld door de Inquisitie!

Ik meld mij binnenkort weer.

WIE DRAAGT CDA-VONK VERDER?

Donderdag 14 maart werd bekend dat CDA-raadslid Jobke Vonk voorgedragen wordt als burgemeester van Aalsmeer. 

Voor haar de afsluiting van een geplande weg omhoog, voor het CDA in De Ronde Venen een nieuwe afslag. 

Met haar vertrek zadelt Jobke de fractie wel met een ernstig probleem op, namelijk wie gaat de CDA-kar trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar? Als er geen burgemeesterspost op haar pad was gekomen, zou zij ongetwijfeld een poging hebben gedaan lijsttrekker te worden. 

Uiteraard zal het CDA zeggen dat het vele goede kandidaten heeft, maar is dat ook zo? Laat mij u voorgaan in een potje 'Herken de lijsttrekker'. 

Dan kijken we eerst naar de huidige fractie. 

Twee namen vallen af: de huidige fractievoorzitter Piet Kooijman, stopt en Emiel Hoogendijk heeft ook aangegeven te willen stoppen.

Dan blijven over Jonathan van Diemen, Rein Kroon, Nico de Dood en Jan Rouwenhorst, en degene die Jobke gaat opvolgen in de fractie.

Jonathan van Diemen is bezig met zijn eerste periode als raadslid. Hij is serieus, kent zijn zaakjes, maar mist (nog?) het politieke fingerspitzengefühl. Leest nog teveel voor van papier. Verder mist hij toch ook de flair die je als lijsttrekker moet hebben. Valt dus af voor die post. 

Rein Kroon dan? Hij is ook bezig met zijn eerste periode als raadslid, maar als iemand voortdurend bezig is met zichzelf te profileren, is het Rein wel. Wordt er maar ergens koffie met cake uitgedeeld, dan staat de, naar eigen zeggen, Bourgondische Rein vooraan. 
 
Daarnaast is hij, in het kader van de voortdurende profilering, actief op de sociale media, waar hij dan dikwijls bekende Nederlanders op schrille toon de les leest over zaken als het (niet) meezingen van het Wilhelmus, of andere kwesties die het niveau van truttigheid nauwelijks ontstijgen. Verder toont hij zich daar een ware CDja-knikker, door blind standpunten en meningen van zijn partij door te plaatsen. 

Ook hij mist toch wel het politieke fingerspitzengefühl. 

Dat bleek nog eens overduidelijk tijdens de raadsvergadering van 28 maart. Daar kwam naar voren, dat Rein op eigen gezag een aantal burgemeesters van omliggende gemeenten had gepolst, over samenwerken met de gemeente De Ronde Venen. Naar zijn zeggen reageerden die burgemeesters allemaal positief.

Op basis daarvan wilde hij dat, behalve het door het college van B&W voorgestelde onderzoek naar samenwerking tussen De Ronde Venen, Uithoorn, Diemen en Ouderkerk aan de Amstel, ook een onderzoek naar samenwerking met Woerden en Stichtse Vecht werd ingesteld. Deze laatste twee gemeenten hadden echter, volgens burgemeester Maarten Divendal, De Ronde Venen de rug toegekeerd en waren een ander pad opgegaan.

Resultaat van deze actie: een woedende burgemeester, en een slappe motie die eigenlijk niets meer voorstelde.

Al met al denk ik dat Rein op dit moment te 'licht' is voor het lijsttrekkerschap. Hij valt dus ook af.

Dan Nico de Dood. Ook in zijn eerste periode als raadslid. Drukke agrariër, tevens in het bestuur van het waterschap AGV. Aardige man. Doet te onopvallend zijn werk in de raad. Valt af.

Tenslotte, de ongekroonde koning van de fractie: Jan Rouwenhorst. Vindt zijn rol achter de schermen leuker dan het fractievoorzitterschap of het lijsttrekkerschap. Zal het dus niet nastreven, maar zal waarschijnlijk in tijden van nood een dringend beroep op hem niet afwijzen. 

Dat was dus de fractie. Geen kandidaten voor een lijsttrekkerschap.

Dan buiten de fractie gekeken. 

Dan valt automatisch de naam van wethouder David Moolenburgh. 

Heeft een goede indruk gemaakt sinds zijn aantreden. Is echter een beroepswethouder, waarmee ik bedoel dat hij geen type is om in de gemeenteraad te gaan zitten. Het is wethouder of wegwezen. Zal waarschijnlijk niet tot zijn pensionering wethouder in De Ronde Venen willen blijven. Hij is ook geen politicus pur sang. 

Ik schat de kans dat hij lijsttrekker wil zijn, heel klein in, maar ik laat me graag verrassen.

Dit alles geschreven hebbend, kan ik dus slechts één conclusie trekken: het CDA in De Ronde Venen heeft een lijsttrekkersprobleem, en niet zo zuinig ook!

Misschien zitten er goede kandidaten tussen degenen die reageren op de, in weerwil van "we hebben kandidaten zat", in de plaatselijke sufferdjes geplaatste advertenties waarin kandidaat-raadsleden worden gevraagd. 

Overigens hoef je niet blij te zijn met het lijsttrekkerschap, want als de voortekenen ons niet bedriegen, zal het CDA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een tik krijgen en dan waarschijnlijk met minder mensen terugkomen in de gemeenteraad.

Als ik het CDA mag adviseren: probeer niet net zo'n kleurloze en totaal niet aansprekende lijsttrekker te vinden, als die van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Dan weet je zeker dat het niets wordt!

PS: Rein: niet reageren op deze laatste alinea, want jij steunde een ander.

Ik meld mij binnenkort weer.

KERNENNIJD

Burgemeester Divendal gaat een nieuwe commissie instellen: de commissie Kernennijd.

Dat besloot hij donderdag 28 februari, toen de gemeenteraadsvergadering, voor de zoveelste keer, ontaardde in een potje Abcoude - en De Ronde Venen-oud-bashen, uiteraard in gang gezet door de fractievoorzitter van de SVAB, Dick Kok. Hij vond het weer eens nodig oude koeien uit de sloot te halen.

Weer dat verongelijkte toontje en weer de riedel over het tekort in Abcoude bij de herindeling, waarvoor ze zich zo schaamden en over de miljoenenverliezen in De Ronde Venen oud, en over de uitverkoop van Abcoude, en dat het vroeger in Abcoude veel beter ging. Daarna nog even met gestrekt been een aanval op de leden van de VVD-fractie, die uit Abcoude komen, die in zijn ogen niet voldoende de belangen van Abcoude en/of Baambrugge behartigen. Een verwijt, dat hij ondertussen elk raadslid dat uit Abcoude of Baambrugge komt al heeft gegeven.

Een van de raadsleden, die het gezeur kennelijk een beetje zat was, voegde Kok toe, dat als het inderdaad zo goed was in Abcoude voor de herindeling, het wat vreemd is, dat datzelfde Abcoude zo graag een herindeling wilde.

Verder is zijn clubje er toch voor om de belangen van Abcoude en Baambrugge te behartigen? Dat heet toch niet voor niets 'Samen Voor Abcoude en Baambrugge' (SVAB)?

Want dat is ook zo'n beetje het enige dat ze doen. Zodra in een vergadering de naam Abcoude en/of Baambrugge klinkt, schiet het stel omhoog in het pluche en begint het gezeur. En wee je gebeente, als je per ongeluk iets verkeerds over het grondgebied ten oosten van de A2 zegt, want dan daalt de heilige verontwaardiging over je heen!

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering kregen ze onverwachts steun van Eelco Doorn van D66, die kennelijk de hele dag met een alu-hoedje op had rondgelopen. Hij vermoedt namelijk (niet verder vertellen!) een samenzwering in het gemeentehuis in Mijdrecht, om Abcoude en Baambrugge van alles dat waarde heeft te beroven en dat allemaal in Mijdrecht te concentreren. Ik wist dat D66 een partij van vrije geesten was, maar zo vrij...

De SVAB van De Ronde Venen- oud, Ronde Venen Belang, koestert overigens het zelfde idee, maar hun Abcoude heet daar Vinkeveen.

Het idee alleen al, dat er ergens in het gemeentehuis een allesomvattend plan ligt! We hebben de afgelopen tijd wel gezien, dat het opstellen, of het door copy+pasten samenstellen van beleidsplannen op deelgebieden, al moeilijk genoeg is.

De gemeente weet bovendien nog geeneens wat ze wil zijn: Utrechts, metropool, Groene Hart, recreatief, agrarisch, industrie, centrum voor OV, rafelrandje, poort en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Maar goed, de commissie Kernennijd dus. Om voor eens en altijd een einde te maken aan het Calimero-denken, een einde aan de onderlinge verdachtmakingen, een einde aan geuite en stille verwijten en beledigingen, een einde aan het denken op de vierkante kilometer, kortom een einde aan de Kernennijd! Ik kan me nu al verheugen op de taferelen in die commissie.

Ik meld mij binnenkort weer.

GOUDEN KRANEN


Sportvereniging Argon, met haar voetbal-, zaalvoetbal- en basketbalafdeling, was jarenlang de trots van Mijdrecht. De club had, met name op voetbalgebied, grote ambities en die werden, al dan niet openlijk, ondersteund door het gemeentebestuur, dat in de club een uithangbord zag voor al het fraais dat de gemeente bood.

Argon kende ook een grote aanhang onder de plaatselijke ondernemers, die het financieel overeind hielden en niet al te moeilijk deden over het sponsoren. Daarnaast was er een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die de club soepel draaiend hield.

Kortom, het ging goed en Argon werd het verwende kind, dat kreeg wat het wilde.

Dat bleek wel toen de gemeente De Ronde Venen, waarin Mijdrecht inmiddels was opgegaan, een aantal jaren geleden met megalomane plannen kwam, om op de velden van Argon en op die van de Wilnisse collega CSW, zorgzones te bouwen. Wijken met levensbestendige woningen en alles wat daar aan zorgvoorzieningen bijhoort.

Dat betekende dus dat zowel Argon als CSW moest verhuizen, en daarvoor had de gemeente de ideale plek in gedachten: de Driehoek, een stuk grond, grofweg, achter Bozenhoven in Mijdrecht en de Herenweg in Wilnis.

Als verwend kind begon Argon natuurlijk gelijk te roepen dat het niet weg wilde waar het zat, terwijl CSW de verhuisdozen al klaar had staan.

Afijn, na lange en harde onderhandelingen (althans van de kant van Argon), kreeg de club het voor elkaar, dat er een uitgebreid voetbalpark zou worden aangelegd, waarin zelfs plaats was voor een heus mini-voetbalstadion, want de ambities van Argon (en ook die van de gemeente een beetje) reikten toen inmiddels tot het betaalde voetbal en minimaal derde ronde Champions League.

Daartoe had de club zich in de loop van de jaren een wat poenerig imago aangemeten, met dure spelers uit alle hoeken van het land, die in auto's van de sponsor reden, een glazen puist aan de kantine waar relaties werden ontvangen en een eigen van de vereniging afgescheiden topsportstichting waarin alles was ondergebracht wat met het eerste elftal te maken had.

Zoals iedereen intussen weet, is het Estafetteproject afgeblazen en blijven Argon en CSW op hun velden. Dat zadelde beide clubs wel met een probleem op. Met de clubs was namelijk afgesproken, dat onderhoud aan hun accomodatie achterwege zou blijven, omdat ze tenslotte naar een nieuwe accomodatie zouden verhuizen.

Nu moet dat achterstallig onderhoud alsnog plaatsvinden, en dat gaat in de papieren lopen, zoals u zult vermoeden. De gemeente stelde daarvoor een kleine € 1,5 miljoen ter beschikking, dus er kon, voor zover niet weggerot, een deur opengegooidworden.

Nu ging het met Argon eigenlijk niet zo goed. Het eerste elftal met godenkleinzonen was in het eerste seizoen Topklasse al roemloos ten onder gegaan, de grote sponsor was failliet en vervangen door sponsors die minder in brachten dan de voormalige hoofdsponsor, er ontstonden financiële problemen voor met name het eerste elftal, binnen het bestuur rommelde het, en ook de leden begonnen zich te roeren.

Argon haalde een nieuwe voorzitter binnen, Ton Goedemoed , die samen met een vernieuwd bestuur, orde op zaken moest zetten. Een zakenman in ruste, zonder voetbalachtergrond. Een voorzitter die zich in zijn uitingen regelmatig richt tot de leden van 'voetbalclub Argon', en die zich kennelijk alleen om het eerste elftal druk maakt en de rest van de vereniging Argon standaard vergeet. Maar dit is een persoonlijke frustratie, waar ik u niet verder mee lastig val.

Die Ton Goedemoed dus, verscheen begin december in de raadscommissie om te vertellen wat er allemaal aan achterstallig onderhoud aan de Argon-accommodatie moet worden uitgevoerd. Ik was niet aanwezig tijdens die vergadering, maar uit wat ik erover gehoord en van gezien heb, rijst het beeld op van een sportbestuurder die het contact met de werkelijkheid een beetje kwijt is, en die met zijn gedrag en verhaal de zaak voor Argon er niet beter op gemaakt heeft.

Hij kwam met een eisenpakket, dat dermate groot was dat het volledige ter beschikking gestelde budget van € 1,5 miljoen op zou zijn bij uitvoering daarvan. Het eisenpakket van Argon staat daarom al bekend als het 'Gouden kranenpakket '.

Uit het eisenpakket blijkt dat geen enkele rekening wordt gehouden met de precaire financiële situatie van de gemeente, en dat het het Argonbestuur alleen gaat om het binnen harken van zoveel mogelijk geld.

Volgens een aanwezige bij de betreffende commissievergadering maakte het optreden van Goedemoed duidelijk wat het verschil is tussen Argon en CSW: CSW kijkt wat er moet gebeuren, en gaat aan de slag, terwijl ze bij Argon met de armen over elkaar gaan zitten en verwachtingsvol naar de gemeente kijken.

Het verwende kind zat er dus weer, en zeurde als vanouds om cadeautjes. Het is aan de gemeenteraad om te beslissen of die cadeautjes er komen.

Ik meld mij binnenkort weer.

RELIGIE, RUST EN REGELS


Nederland is een land van regels en voorschriften. Bergen papier komen er dagelijks uit met voorschriften en regels. Komen ze niet bij de landelijke – of lokale overheid vandaan, dan komen ze wel uit Brussel.

Zo ook de winkeltijden. Die zijn geregeld in de Winkeltijdenwet, en op basis daarvan stellen gemeenten hun Winkeltijdenverordeningen op, waarin ze de plaatselijke regels vastleggen.

In het verleden werden Winkeltijdenwet en -verordening opgesteld met de opengeslagen bijbel ernaast. Er mocht dus niets. Voor dorpen als Mijdrecht betekende dit, dat je op zondag een kanon in de winkelstraat kon afschieten zonder iemand te raken, behalve als je te vroeg of te laat schoot, want dan raakte je de gelovigen die in rotten van vier opmarcheerden naar hun kerken.

Inmiddels is de Winkeltijdenwet een stuk soepeler geworden, al blijft het heilig ontzag voor de zondagsrust zichtbaar. Nu mogen winkels op maximaal 12 zondagen in het jaar open zijn, en is er een toerisme-regel waarbij winkels in toeristische gebieden nog vaker open mogen zijn op zondag. Ook is er een avondwinkelbepaling (avondopenstelling), die toestaat dat per 15.000 inwoners één winkel op zondag open mag zijn vanaf 16:00 uur.

Onder de huidige Winkeltijdenverordening van onze gemeente geldt de avondopenstelling natuurlijk niet. Gevolg: honderden inwoners van De Ronde Venen reizen tegenwoordig iedere zondag richting Uithoorn, want daar is een AH-winkel open. Gezien de lange rijen met Rondeveners, mag je aannemen dat er kennelijk een behoefte is.

Nu heeft onze prachtgemeente i.v.m. de herindeling, een nieuwe Winkeltijdenverordening nodig, en dan verwacht je dat, met een VVD-wethouder en een VVD-fractie, die eerder dit jaar al had aangedrongen op versoepeling van de verordening, aan die behoefte tegemoet gekomen wordt. De VVD als partij van, voor, met en door ondernemers, met leuzen als 'De economie kan wel wat VVD gebruiken', Shoppen is ook zondagsrust', 'Niets doen is geen optie' en 'Niet vooruitschuiven maar aanpakken' etc.. De VVD van 'minder regels voor ondernemers'. U begrijpt me wel.

Die nieuwe verordening is onlangs gepresenteerd. Kort samengevat: maximaal drie koopzondagen per kern, Vinkeveen krijgt toerisme-bepaling en dat is het. Als doekje voor het bloeden, mag dan wel iedere kern zelf bepalen wanneer een koopzondag wordt georganiseerd. Dat laatste zal wel uit het Kernenbeleid van de gemeente komen, dus een verdiend compliment voor de wethouder voor Kernenbeleid.

Nu niet iets wat je verwacht van een liberale wethouder, die voortdurend hoog van de toren blaast, over dat de lokale economie in deze moeilijke tijden gestimuleerd moet worden, en dat kansen geboden en gegrepen moeten worden.

Is er een soort behoefte-onderzoek uitgevoerd? De consument heeft tenslotte altijd gelijk. Welnee, de gemeente beschikte nog over wat onderzoekjes uit de middeleeuwen, en heeft polderoverleg gevoerd. Nog beter, breed overleg creëert immers breed draagvlak. Vervolgens ben je nieuwsgierig naar met welke partijen dat overleg is gevoerd.

Dat staat in de aanbiedingsbrief: er is overleg gevoerd met plaatselijke ondernemers-vertegenwoordigingen, de supermarktorganisaties en.... hou u vast... kerkbesturen! Ongelovig (in beide betekenissen) lees je het stukje nog eens een paar keer over, en denkt dat misschien een stuk tekst is weggevallen dat gaat over het overleg met consumenten. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn.

Overleg met de eerste twee is logisch, maar wel overleg met kerkbesturen en geen overleg met consumenten? Slagers overleggen toch ook niet uitsluitend met veganistenclubs over de vraag of ze vlees blijven verkopen? Over het Boeiplein in Vinkeveen, wordt toch ook niet alleen maar overlegd met Ronde Venen Belang en de initiatiefnemers?

Geen wonder dat de nieuwe winkeltijdenverordening bijbels voorkomt. Dominees en pastoors hielden de hand van de wethouder bij het opstellen er van vast! Als liberaal denkend mens, heb ik respect voor ieders overtuiging, maar het gaat mij toch wel te ver, dat dominees en pastoors bepalen of ik op zondag een winkel mag bezoeken als ik daar behoefte aan heb. Dat kon in de 'goeie ouwe tijd', maar de houding van de mensen is geëvolueerd. Maar ja, kerken hebben het nu eenmaal niet zo op evolutie.

Het college probeert de invloed van de kerk nog een beetje te bagatelliseren, en voert als tweede reden aan, dat de supermarktorganisaties het niet willen. Die willen namelijk alles of niets. Geen verschil in behandeling. Iedereen zijn eigen plaats op de markt. Oneerlijke concurrentie voorkomen. Ze willen voorkomen dat de ene winkel wel op zondag opengaat, en de andere niet. Het winkelgebied De Ronde Venen wordt dus in onderling overleg door de supermarktorganisaties afgesloten, en ondertussen stroomt de geldzak van de AH in Uithoorn vol met een miljoen of wat Rondeveense euro's.

Wel eens van een kartel gehoord, dames en heren van de supermarktorganisaties in De Ronde Venen? De NMA is namelijk dol op dit soort onderlinge afspraken.

Diep respect voor wethouder Pieter Palm hoor, maar als ik wethouder van Financiën was, zou ik hebben gezegd: 'Wordt het spelletje zo gespeeld? Dan voer ik gewoon de regeling voor avondopenstelling in, en zie ik wel wie van u als eerste komt vragen'. Zo los je dat op, en niet met het gelijk geven van dit soort organisaties die alles willen laten zoals het is, want dan komt er nooit vooruitgang.

Uiteraard is de winkeltijdenverordening een resultaat van het coalitie-akkoord, waarin de partijen hebben afgesproken dat niet aan de winkeltijden gemorreld gaat worden. Feitelijk houden de partijen zich echter niet aan deze afspraak, want, zoals het college het zelf schrijft '(impliceert) het raadsvoorstel (…) formeel een achteruitgang voor de ondernemers in Abcoude'. Maar bij dit soort coalitie-afspraken geldt ook het moderne gezegde, dat partijen nu eens over hun schaduw heen moeten durven springen.

Afijn: donderdag 4 oktober wordt het voorstel besproken in de raadscommissie. Benieuwd hoe dat afloopt.

Ik meld mij binnenkort weer.

HALVERWEGE (deel 2)Een kleine week geleden, presenteerde ik de nummers 6 t/m 10 van mijn eerste Top 10 van Rondeveense gemeenteraadsleden. De reacties daarop hebben mij tot de conclusie geleid, dat er kennelijk behoefte bestaat aan dit soort lijstjes.

Het samenstellen van de bovenste 5 heeft enige tijd gekost, omdat ik het niet met mezelf eens kon worden, over de plaats van een aantal personen in die laatste vijf. Maar het is me dan toch gelukt.

Er hebben zich uit wanhoop dat ze er wel of juist niet in stonden, gelukkig geen Rondeveense politici van daken af gestort, of iets dergelijks, dus ik voel mij vrij om gewoon door te gaan met deze Top 10. Het ligt in mijn bedoeling om van de Top 10 een jaarlijks terugkerend evenement te maken, telkens zo rond het einde van het politieke seizoen.

Ik zet de nummers 6 t/m 10 nog even op een rijtje. Voor wie het jurycommentaar wil lezen: zie mijn vorige blogpost.

6:Maarten van der Greft (VVD);
7:Yvonne van den Heerik (VVD);
8:Emiel Hoogendijk (CDA).
9:Joris Kneppers (Lijst8);
10:Cees Houmes (D66).

Dan nu de eerste 5 van mijn Top 10:

5: Rein Kroon (CDA)

Altijd vrolijk en gezellig raadslid. Had een Limburger kunnen zijn. Ambitieus, maar niet zo overduidelijk als een aantal van zijn collega's. Netwerkt zich suf tijdens bijeenkomsten van Jonge CDA'ers (die blijken te bestaan), leiderschaps-opleidingen, en ga zo maar door. 

Moet ophouden met het altijd maar roepen en twitteren van holle en vooral voorspelbare CDA-leuzen naar politieke tegenstanders en in het algemeen. Bezorgt hem het imago van 'partijapparatsjik'.

Werd tijdens zijn eerste gemeenteraadsvergadering vol in het diepe gegooid en mocht een voorstel indienen over een nieuw wapen en een nieuwe ambtsketen voor de gemeente, dat echter genadeloos onderuit werd gehaald en liep daardoor een deuk op.

Hij doet het als raadscommissievoorzitter goed. Wil alleen nog wel eens te snel discussies afkappen, en onderwerpen er doorheen jagen. Hoeft niet.

Zet zich in voor behoud erfgoed. Verdient daarmee extra punten.

4: Ernst Schreurs (PvdA/GL/LS)

Binnen de fractie het dominante alfa-mannetje. PvdA/GL/LS mocht, als dank voor het optreden als stille coalitiegenoot in de vorige raadsperiode, een wethouder leveren voor het nieuwe college van B&W. Viel extra in de prijzen, toen bleek dat de nieuwe burgemeester van PvdA-huize is.

Kan zonder tekst op papier, scherp en met enige humor uit de hoek komen. In een bij tijd en wijle moordend tempo van papier af lezend, lijkt hij soms technocratisch en emotieloos. Heeft nog steeds een beetje politieke ruzie met nummer 10 van deze Top 10.

Heb begrepen dat hij intern enige hardnekkige concurrentie heeft.

Ik vind dat hij soms heel snel in zijn vroegere rol van beschermer van de coalitie, schiet. Mag best wat onafhankelijker van de coalitie figureren.

3: Wim Stam (CU/SGP)

Snel in zijn nieuwe rol van fractievoorzitter gegroeid. Weet inmiddels met redelijk gezag mee te spreken in de raad. Maakt geen gekke sprongen. Soms misschien te serieus.

Vormt een goede combinatie met Harmen Hoogenhout. Heb geen verhalen gehoord dat het niet botert tussen de twee.

2: Rudolf van Olden (VVD)

Is in “waarde' gestegen door de voortreffelijke wethouder Pieter Palm, die door velen wordt gezien als de 'grote man' binnen het college van B&W, zeker in de periode vóór het aantreden van wethouder David Moolenburgh en burgemeester Maarten Divendal.

Als fractievoorzitter heeft Van Olden een losse stijl en kijkt de fractieleden niet al te streng op de vingers. Daardoor ontstaan wel ongelukjes, zoals het gedoe rond de winkeltijden. Hierdoor zijn de verhoudingen met, met name het CDA, onder druk komen te staan.

Heeft een bloemrijk taalgebruik, waardoor je je als verslaggever soms een 'Kremlinwatcher' voelt, in de zin van 'wat bedoelt hij daar nou toch weer mee?' Zaken niet benoemen, maar via haast Bijbelse gelijkenissen zijn standpunt overbrengen. Lijkt daardoor wel afstandelijk.

1: Jan Rouwenhorst (CDA)

Jan Rouwenhorst is de facto de fractievoorzitter van het CDA. Gevalletje van 'wel de lusten, maar niet de lasten.' Binnen het CDA de enige met gezag binnen en buiten de fractie. Weet standpunten altijd goed over te brengen.

Speelt zijn duale rol goed. Spaart niemand binnen het college.

Heeft een grote en belangrijke rol gespeeld in de DHV-affaire, waardoor Ingrid Lambregts haar functie van wethouder moest neerleggen.

Wordt de laatste tijd soms erg boos over zaken die hem niet aanstaan. Moet oppassen dat hij daardoor niet 'zuur' gaat overkomen.

En dat was hem dan: de eerste Top 10 van gemeenteraadsleden in De Ronde Venen.

Ik sta, zoals altijd, open voor commentaar.

Binnenkort meld ik mij weer.

HALVERWEGE (deel 1)


Donderdag 28 juni, was de laatste gemeenteraadsvergadering in De Ronde Venen van het seizoen 2011-2012. De dames en heren raadsleden krijgen nu zo'n twee maanden de gelegenheid bij te komen van het moordende leven als dorpspoliticus. Dat gaat je namelijk echt niet in de koude kleren zitten, die twee tot drie vergaderingen per maand, waarin van begin tot eind politiek van de eerste orde wordt bedreven.

Toevallig zit de raad nu ook zo'n beetje op de helft van de lopende raadsperiode. Dat vraagt om een rapport! Geen rapport met cijfers, die multi-interpretabel zijn, want u weet, zet politici op een lijst met cijfers, en ze hebben altijd gewonnen. Nee, het wordt een Top 10! Wij mannen zijn gek op het maken van lijstjes, en ik ben daar geen uitzondering op.

In twee delen presenteer ik u de eerste TOP 10 van gemeenteraadsleden van de gemeente De Ronde Venen. Deze Top 10 is opgesteld op basis van een mengeling van dorpsroddel, wandelgangengesprekken, mijn observaties tijdens commissie- en raadsvergaderingen, of andere bijeenkomsten waar dorpspolitici komen, ingezonden stukken, optredens in de media, waaronder uiteraard interviews door mij en niet in de laatste plaats, mijn eigen voorkeuren.

Ik heb een telefonische enquête gehouden, maar toen mij bleek dat alleen de naam van raadslid Dekker (Ronde Venen Belang) bij de inwoners bekend is, heb ik de moed opgegeven. De fractievoorzitter van Ronde Venen Belang en enkele van zijn getrouwen, roepen altijd dat ik 'iets' tegen die partij heb, en dat vooroordeel moet je natuurlijk in stand houden. Dus dan past iemand uit die fractie niet in mijn 'eigen' Top 10.

In de Top 10 staan geen fractie-assistenten of hulpfractieleden, want die zie ik te weinig. Voor zo ver ik ze wel ken, moet ik eerlijk zeggen dat geen van hen nog het niveau van de echte raadsleden haalt.

Daar gaan we dan in volgorde van 10 naar 6 (de eerste vijf, eigenlijk de laatste vijf natuurlijk).

10: Cees Houmes (D66):

Langstzittend gemeenteraadslid. Maakte nog net niet de stichting van Mijdrecht mee. Kent zo'n beetje alle procedures en wil dat vaak ook wel laten weten. Ligt onder vuur in eigen fractie. Zal nooit meer leren dat een vraag ook beknopt kan worden gesteld.

Desondanks toch een plaats binnen de Top 10, omdat hij grondige dossierkennis paart aan soms snijdend commentaar en een goed gevoel voor humor.

9: Joris Kneppers (Lijst8):

ADHD-raadslid. Voert regelmatig het (hoogste) woord. Is daardoor zichtbaarder dan zijn fractievoorzitter Kiki Hagen, die zich in het algemeen beperkt tot het volschrijven van haar notitieboekje.

Regelaar. Maakt zich sterk voor behoud erfgoed. Levert hem bij mij extra punten op.

8: Emiel Hoogendijk (CDA):

Begint langzamerhand zichtbaar te worden in de raad en de commissies. Ontwikkelt zich onder de hoede van Jan Rouwenhorst.

Liefhebber van houtoven pizza's. Test, met zonnebril op, door het hele land, pizzeria's met een houtoven. Heeft er zelfs een website over. Levert extra punten op.

Jammer dat hij overweegt te stoppen met het raadslidmaatschap.

7: Yvonne van den Heerik (VVD):

Werd de afgelopen tijd mijn 'heldin' in de raad en in de commissies. Dame met een bijzonder gevoel voor humor. Kan messcherp en uitermate vilein, voorstellen en teksten fileren. Spreekt mij wel aan.

Moet in vergaderingen echter minder vaak colleges rechtsgeleerdheid geven. Ik vind het interessant, maar de meeste mensen krijgen glazige ogen.

Ligt bij haar collega-raadsleden niet overal even goed, maar daar moet zij zich niets van aantrekken (en dat doet ze volgens mij ook niet).

6: Maarten van der Greft (VVD)

Is in de VVD-fractie de man van het echte VVD-geluid: vrije markt heerst, overheid moet klein, en iedereen en alles moet zijn eigen broek ophouden. Blinkt soms uit in holle VVD-retoriek, wat nu nog charmant is in de zin van: hij weet nog niet beter, en redelijk onschuldig. Moet geen vaste prik worden, anders verzuurt hij.

Man van de uitspraak: 'Stop alles maar in dozen en zet het in een paar vitrines' in de discussies over het Museum De Ronde Venen.

Top netwerker. Kan politiek met (bijna) iedereen in de raad overweg.

En dit waren dan de laatste vijf in de rij.

Nogmaals: het is een puur persoonlijke Top 10, dus het is geen ramp als je er als gemeenteraadslid niet in staat. Er wel in staan kan net zo goed een ramp zijn.

Ik meld mij binnenkort weer met de hoogste vijf in de lijst.