Categorie archief: Kernenbeleid

IN RECHTE LIJN PIET MONDRIAAN KOMT KRONKEL


Gisteren, maandag 20 januari, weer een fantastische voorstelling gezien in het theater dat Rondeveense dorpspolitiek heet.

In de commissie Inwonerszaken/Samenleving kwam het voorstel aan de orde de Piet Mondriaanschool in Abcoude, om te bouwen tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Een IKC is een voorziening, waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Met andere woorden: je brengt het kind erheen als de navelstreng net doorgeknipt is, en je haalt ze weer op zodra ze naar het voortgezet onderwijs moeten. Je hebt er geen kind aan!

Nu kampt de Piet Mondriaanschool in Abcoude al enige jaren met ruimtegebrek. Teveel kinderen in een te klein gebouw. Daarom staat al sinds enkele jaren tegenover de school een noodvoorziening, een 'buitendeschoolopvang' noem ik dat. Uiteraard is dat een ongewenste zaak, want kinderen horen gewoon in een normale school in een normaal klaslokaal te zitten en niet in een hok, hoe 'educatief gezellig' dat ook is aangekleed.

'Maar', hoor ik u zeggen ' als die school te klein is, bouwen ze toch gewoon een paar klaslokalen aan?' Dat denkt u en dat denk ik. Maar zo denkt onze overheid niet. Die gaat uit van leerlingenprognoses, en daaruit moet blijken dat het lokalentekort langjarig structureel is, en daarom krijgt een school niet zomaar nieuwe lokalen. Scholen moeten dan dus een tijdelijke 'buitendeschoolopvang' neerzetten, of leerlingen tijdelijk onderbrengen in een andere school. En u weet: 'tijdelijk' is in overheidsjargon semi-permanent.

Overigens blijkt uit de leerlingenprognoses dat de Mondriaanschool structureel te klein is en dus recht heeft op uitbreiding.

Er moest dus een andere oplossing worden gevonden. Goede raad was letterlijk en figuurlijk duur. En daar komt dus nu het plan om een IKC te worden, om de hoek kijken. Daar wil de (lokale) overheid immers wel in investeren. Dan kan de school ineens wel omgebouwd en aangepast worden, want het wordt een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Dat is nieuw en hip, en mag geld kosten. En op die manier krijgt de school wel snel de extra lokalen die ze nodig heeft.

Dus gisteravond lag in de commissie Inwonerszaken/Samenleving het voorstel voor, de Piet Mondriaanschool een IKC te laten worden. Een duur plan, dat wel. Het gaat zo'n € 1,9 miljoen kosten om deze hippe voorziening over de kinderen van Abcoude te laten komen.

Die € 1,9 miljoen wordt overigens slechts één maal in een tussenzinnetje in het voorstel genoemd, als de uitkomst van een berekening van een architect. In de rest van het voorstel wordt een brei aan cijfers en getallen over de hoofden van de lezer gestort.

Een van de opmerkelijkste stellingen in het voorstel is overigens deze: ”Het schoolbestuur is bereid het risico voor aflossing zelfstandig te dragen, indien zij van de gemeente toestemming krijgt om het kapitaaldeel uit de opbrengsten van de verhuur (...) voor een periode van tien jaar voor de aflossing in te zetten.' Met andere woorden, 'ik kan het zelf betalen, maar daarvoor heb ik wel geld van jou nodig.' Zo ken ik er ook nog wel een paar.

Maar afgezien daarvan, zou het voorstel maandag 20 januari worden besproken in de commissie. Het was zelfs het enige te bespreken punt in de commissie. Dus alle ruimte voor een gedegen behandeling van het voorstel.

De afvaardiging van de Piet Mondriaanschool betrad in polonaise het gemeentehuis, bij voorbaat al blij over de ongetwijfeld positieve uitkomst van de behandeling . Het bordje voor de 'Erika Spilzaal' in het vernieuwde gebouw, zat bij wijze van spreken al in de achterzak van de schoolleiding. De fractie van de Abcoudse dorpspartij SVAB, had zelfs haar eminente fractie-assistent mevrouw Guggenheim afgevaardigd naar het verre Mijdrecht, en dat gebeurt alleen bij heel bijzondere gelegenheden!

En toen strooiden de commissieleden ineens kraaienpoten op de prachtig geplaveide weg (een bijzonderheid in De Ronde Venen overigens) die tot nu toe was afgelegd. Het CDA , de VVD, PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal en alle andere partijen hadden zich in het voorstel verdiept, en kwamen met, bij elkaar geteld, toch een kleine 1.000 technische vragen, die ze aan de wethouder en aan de schoolleiding wilden stellen. Als partijen eenmaal aantallen vragen gaan noemen, doen ze natuurlijk niet voor elkaar onder.

Gevolg: het voorstel ging van de agenda af en gaat eerst een schriftelijke ronde in, waarin de technische vragen worden beantwoord, waarna in een nieuwe commissievergadering de politieke afweging wordt gemaakt. Pikant in deze is natuurlijk, dat binnenkort de gemeenteraadsverkiezingen zijn, en dat het maar helemaal de vraag is, of de gemeenteraad in de huidige samenstelling het voorstel nog kan behandelen.

Wethouder Erika Spil wierp nog een beetje halfslachtig tegen, dat de hele planning van de school nu in de soep liep, want de schoolleiding had bedacht in de vakantie aan het werk te kunnen gaan, zodat de leerlingen er het minste last van zouden hebben. Ook was het jammer dat na drie jaar rimpelloze voorbereiding, het plan nu vertraging opliep.

Als de neutrale toeschouwer die ik ben, vraag ik me dan af, of dit debacle niet voorkomen had kunnen worden.

De commissieleden wisten natuurlijk niet op maandagavond pas, dat ze technische vragen wilden stellen. Dat was een aantal dagen eerder in fractiebijeenkomsten besproken. Het was naar mijn mening sjieker geweest, als de commissieleden dit van te voren hadden gemeld bij de griffier, zodat het onderwerp bij voorbaat al van de agenda was gehaald. Dit had de volksverhuizing vanuit Abcoude en frustraties over het onnodige heen en weer rijden, voorkomen. En dit nog afgezien van de Abcoudse idee-fix dat "zij in Mijdrecht over alles van ons in Abcoude problemen maken."

Aan de andere kant had wethouder Erika Spil toch inmiddels wel zoveel politieke voeling moeten hebben om te beseffen, dat je een (kostbaar) voorstel als dit, dat je een kleine anderhalve week eerder naar buiten hebt gebracht, niet op zo'n korte termijn door een commissie en door de gemeenteraad kunt jagen, of zoals Frans Lugtmeijer van de VVD het omschreef “door de strot geperst krijgt.”

Verder had de leiding van de Piet Mondriaanschool zelf ook kunnen bedenken, dat een project als dit, altijd vertraging oploopt, en had ze dat moeten incalculeren, en had ze niet mogen rekenen op een ongestoord verloop van het tijdpad. Hoewel ik de teleurstelling daar kan begrijpen, kan ik weinig anders zeggen, dan dat ze de vertraging ook wel voor een deel aan zichzelf te verwijten hebben.

Uiteindelijk levert dit spektakel echter alleen maar verliezers op. En dat is jammer, zeker voor de schoolgaande kinderen in Abcoude, over wiens rug deze strijd wordt gestreden.


Ik meld mij binnenkort weer.

KERNENNIJD

Burgemeester Divendal gaat een nieuwe commissie instellen: de commissie Kernennijd.

Dat besloot hij donderdag 28 februari, toen de gemeenteraadsvergadering, voor de zoveelste keer, ontaardde in een potje Abcoude - en De Ronde Venen-oud-bashen, uiteraard in gang gezet door de fractievoorzitter van de SVAB, Dick Kok. Hij vond het weer eens nodig oude koeien uit de sloot te halen.

Weer dat verongelijkte toontje en weer de riedel over het tekort in Abcoude bij de herindeling, waarvoor ze zich zo schaamden en over de miljoenenverliezen in De Ronde Venen oud, en over de uitverkoop van Abcoude, en dat het vroeger in Abcoude veel beter ging. Daarna nog even met gestrekt been een aanval op de leden van de VVD-fractie, die uit Abcoude komen, die in zijn ogen niet voldoende de belangen van Abcoude en/of Baambrugge behartigen. Een verwijt, dat hij ondertussen elk raadslid dat uit Abcoude of Baambrugge komt al heeft gegeven.

Een van de raadsleden, die het gezeur kennelijk een beetje zat was, voegde Kok toe, dat als het inderdaad zo goed was in Abcoude voor de herindeling, het wat vreemd is, dat datzelfde Abcoude zo graag een herindeling wilde.

Verder is zijn clubje er toch voor om de belangen van Abcoude en Baambrugge te behartigen? Dat heet toch niet voor niets 'Samen Voor Abcoude en Baambrugge' (SVAB)?

Want dat is ook zo'n beetje het enige dat ze doen. Zodra in een vergadering de naam Abcoude en/of Baambrugge klinkt, schiet het stel omhoog in het pluche en begint het gezeur. En wee je gebeente, als je per ongeluk iets verkeerds over het grondgebied ten oosten van de A2 zegt, want dan daalt de heilige verontwaardiging over je heen!

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering kregen ze onverwachts steun van Eelco Doorn van D66, die kennelijk de hele dag met een alu-hoedje op had rondgelopen. Hij vermoedt namelijk (niet verder vertellen!) een samenzwering in het gemeentehuis in Mijdrecht, om Abcoude en Baambrugge van alles dat waarde heeft te beroven en dat allemaal in Mijdrecht te concentreren. Ik wist dat D66 een partij van vrije geesten was, maar zo vrij...

De SVAB van De Ronde Venen- oud, Ronde Venen Belang, koestert overigens het zelfde idee, maar hun Abcoude heet daar Vinkeveen.

Het idee alleen al, dat er ergens in het gemeentehuis een allesomvattend plan ligt! We hebben de afgelopen tijd wel gezien, dat het opstellen, of het door copy+pasten samenstellen van beleidsplannen op deelgebieden, al moeilijk genoeg is.

De gemeente weet bovendien nog geeneens wat ze wil zijn: Utrechts, metropool, Groene Hart, recreatief, agrarisch, industrie, centrum voor OV, rafelrandje, poort en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Maar goed, de commissie Kernennijd dus. Om voor eens en altijd een einde te maken aan het Calimero-denken, een einde aan de onderlinge verdachtmakingen, een einde aan geuite en stille verwijten en beledigingen, een einde aan het denken op de vierkante kilometer, kortom een einde aan de Kernennijd! Ik kan me nu al verheugen op de taferelen in die commissie.

Ik meld mij binnenkort weer.

RELIGIE, RUST EN REGELS


Nederland is een land van regels en voorschriften. Bergen papier komen er dagelijks uit met voorschriften en regels. Komen ze niet bij de landelijke – of lokale overheid vandaan, dan komen ze wel uit Brussel.

Zo ook de winkeltijden. Die zijn geregeld in de Winkeltijdenwet, en op basis daarvan stellen gemeenten hun Winkeltijdenverordeningen op, waarin ze de plaatselijke regels vastleggen.

In het verleden werden Winkeltijdenwet en -verordening opgesteld met de opengeslagen bijbel ernaast. Er mocht dus niets. Voor dorpen als Mijdrecht betekende dit, dat je op zondag een kanon in de winkelstraat kon afschieten zonder iemand te raken, behalve als je te vroeg of te laat schoot, want dan raakte je de gelovigen die in rotten van vier opmarcheerden naar hun kerken.

Inmiddels is de Winkeltijdenwet een stuk soepeler geworden, al blijft het heilig ontzag voor de zondagsrust zichtbaar. Nu mogen winkels op maximaal 12 zondagen in het jaar open zijn, en is er een toerisme-regel waarbij winkels in toeristische gebieden nog vaker open mogen zijn op zondag. Ook is er een avondwinkelbepaling (avondopenstelling), die toestaat dat per 15.000 inwoners één winkel op zondag open mag zijn vanaf 16:00 uur.

Onder de huidige Winkeltijdenverordening van onze gemeente geldt de avondopenstelling natuurlijk niet. Gevolg: honderden inwoners van De Ronde Venen reizen tegenwoordig iedere zondag richting Uithoorn, want daar is een AH-winkel open. Gezien de lange rijen met Rondeveners, mag je aannemen dat er kennelijk een behoefte is.

Nu heeft onze prachtgemeente i.v.m. de herindeling, een nieuwe Winkeltijdenverordening nodig, en dan verwacht je dat, met een VVD-wethouder en een VVD-fractie, die eerder dit jaar al had aangedrongen op versoepeling van de verordening, aan die behoefte tegemoet gekomen wordt. De VVD als partij van, voor, met en door ondernemers, met leuzen als 'De economie kan wel wat VVD gebruiken', Shoppen is ook zondagsrust', 'Niets doen is geen optie' en 'Niet vooruitschuiven maar aanpakken' etc.. De VVD van 'minder regels voor ondernemers'. U begrijpt me wel.

Die nieuwe verordening is onlangs gepresenteerd. Kort samengevat: maximaal drie koopzondagen per kern, Vinkeveen krijgt toerisme-bepaling en dat is het. Als doekje voor het bloeden, mag dan wel iedere kern zelf bepalen wanneer een koopzondag wordt georganiseerd. Dat laatste zal wel uit het Kernenbeleid van de gemeente komen, dus een verdiend compliment voor de wethouder voor Kernenbeleid.

Nu niet iets wat je verwacht van een liberale wethouder, die voortdurend hoog van de toren blaast, over dat de lokale economie in deze moeilijke tijden gestimuleerd moet worden, en dat kansen geboden en gegrepen moeten worden.

Is er een soort behoefte-onderzoek uitgevoerd? De consument heeft tenslotte altijd gelijk. Welnee, de gemeente beschikte nog over wat onderzoekjes uit de middeleeuwen, en heeft polderoverleg gevoerd. Nog beter, breed overleg creëert immers breed draagvlak. Vervolgens ben je nieuwsgierig naar met welke partijen dat overleg is gevoerd.

Dat staat in de aanbiedingsbrief: er is overleg gevoerd met plaatselijke ondernemers-vertegenwoordigingen, de supermarktorganisaties en.... hou u vast... kerkbesturen! Ongelovig (in beide betekenissen) lees je het stukje nog eens een paar keer over, en denkt dat misschien een stuk tekst is weggevallen dat gaat over het overleg met consumenten. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn.

Overleg met de eerste twee is logisch, maar wel overleg met kerkbesturen en geen overleg met consumenten? Slagers overleggen toch ook niet uitsluitend met veganistenclubs over de vraag of ze vlees blijven verkopen? Over het Boeiplein in Vinkeveen, wordt toch ook niet alleen maar overlegd met Ronde Venen Belang en de initiatiefnemers?

Geen wonder dat de nieuwe winkeltijdenverordening bijbels voorkomt. Dominees en pastoors hielden de hand van de wethouder bij het opstellen er van vast! Als liberaal denkend mens, heb ik respect voor ieders overtuiging, maar het gaat mij toch wel te ver, dat dominees en pastoors bepalen of ik op zondag een winkel mag bezoeken als ik daar behoefte aan heb. Dat kon in de 'goeie ouwe tijd', maar de houding van de mensen is geëvolueerd. Maar ja, kerken hebben het nu eenmaal niet zo op evolutie.

Het college probeert de invloed van de kerk nog een beetje te bagatelliseren, en voert als tweede reden aan, dat de supermarktorganisaties het niet willen. Die willen namelijk alles of niets. Geen verschil in behandeling. Iedereen zijn eigen plaats op de markt. Oneerlijke concurrentie voorkomen. Ze willen voorkomen dat de ene winkel wel op zondag opengaat, en de andere niet. Het winkelgebied De Ronde Venen wordt dus in onderling overleg door de supermarktorganisaties afgesloten, en ondertussen stroomt de geldzak van de AH in Uithoorn vol met een miljoen of wat Rondeveense euro's.

Wel eens van een kartel gehoord, dames en heren van de supermarktorganisaties in De Ronde Venen? De NMA is namelijk dol op dit soort onderlinge afspraken.

Diep respect voor wethouder Pieter Palm hoor, maar als ik wethouder van Financiën was, zou ik hebben gezegd: 'Wordt het spelletje zo gespeeld? Dan voer ik gewoon de regeling voor avondopenstelling in, en zie ik wel wie van u als eerste komt vragen'. Zo los je dat op, en niet met het gelijk geven van dit soort organisaties die alles willen laten zoals het is, want dan komt er nooit vooruitgang.

Uiteraard is de winkeltijdenverordening een resultaat van het coalitie-akkoord, waarin de partijen hebben afgesproken dat niet aan de winkeltijden gemorreld gaat worden. Feitelijk houden de partijen zich echter niet aan deze afspraak, want, zoals het college het zelf schrijft '(impliceert) het raadsvoorstel (…) formeel een achteruitgang voor de ondernemers in Abcoude'. Maar bij dit soort coalitie-afspraken geldt ook het moderne gezegde, dat partijen nu eens over hun schaduw heen moeten durven springen.

Afijn: donderdag 4 oktober wordt het voorstel besproken in de raadscommissie. Benieuwd hoe dat afloopt.

Ik meld mij binnenkort weer.

OLYMPISCHE SPELEN EN KERNENBELEID


Een kleine twee weken geleden, maakte het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Londen bekend, dat het tijdens de OS aan een ieder verboden is, foto's te maken en deze te delen op de diverse social media.

Het organisatiecomité was gelijk wel zo verstandig, om er bij te zeggen, dat het verbod niet zou worden gehandhaafd, omdat de menskracht daar voor ontbrak. Commercieel gebruik van de foto's zou wel worden aangepakt.

Dit was dus een maatregel, die doodordinaire bedoeld was voor de bühne.

In de laatste gemeenteraadsvergadering op 26 april, werd de notitie Kernenbeleid aangenomen. De totale gemeenteraad was plotsklaps als een blad aan de boom omgeslagen, en vond de notitie, dan wel het raadsvoorstel, zo fantastisch, dat woorden tekortschoten, om het stuk de hemel in te prijzen. Iedereen was zelfs zo enthousiast, dat ik half verwachtte dat wethouder Kees Schouten op de schouders zou worden gehesen en in triomf door het dorp, sorry de kern, Mijdrecht, zou worden gevoerd.

Feitelijk was het stuk nog net zo slecht als tijdens de commissievergaderingen, waar het nog net niet werd afgebrand.

Wat zijn nu de overeenkomsten tussen beide gevallen?

Het organisatiecomité van de OS doet stoer, maar levert niets.

Het college maakt goede sier richting de inwoners met een nota Kernenbeleid, maar levert niets.

De wethouder heeft tot nu toe, geen enkele keer, ook maar iets laten blijken van een begin van een visie op Kernenbeleid, zelfs niet wanneer hij daartoe werd uitgedaagd door Anco Goldhoorn van Ronde Venen Belang. Je kunt ook moeilijk een visie hebben, als je grote delen van een nota Kernenbeleid van een andere gemeente klakkeloos overneemt. Iets dat overigens de treurigheid benadrukt van het feit, dat het ruim een jaar heeft geduurd, voordat er überhaupt een nota Kernenbeleid lag.

In een aantal kernen van de gemeente is nog geen begin van bewonersparticipatie zoals, wijkcomités, dorpsraden, en ga zo maar door. En daar gaat het college nu rustig aan werken. Eind 2014 moet een en ander rond zijn.

Dan is er natuurlijk nog de grote en prangende vraag wat het budget voor het Kernenbeleid is. De discussie in de raad en de commissies samenvattend: nul komma nul euro.

Er is wel een budget, maar dat is bestemd voor het opstellen van wijkplannen, staalkaarten, uitvoeringsplannen etc. Dat is dus geld voor ambtenaren en zo. Voor de feitelijke uitvoering van plannen is simpelweg geen geld. Dat houdt dus in dat er wel dikke nota's en voorstellen geschreven kunnen gaan worden, maar dat die daarna onderin een la eindigen, omdat ze niet uitgevoerd kunnen worden.

De wethouder heeft de gemeenteraad zelfs moeten toezeggen, dat wanneer iemand met een plan voor de een of andere kern komt, hij dan moet zeggen, dat er geen geld is. Treuriger kan het niet.

Dus, waarover de gemeenteraad nu zo enthousiast was, zie ik zo 1,2,3 niet.

De overeenkomst van de social mediamaatregel van de Olympische Spelen en het Kernenbeleid van de gemeente: er wordt van alles gezegd, maar er wordt niets, maar dan ook helemaal niets geleverd.

Binnenkort meld ik mij weer.