Categorie archief: SVAB

STAPELGEK

Dank u wel, meneer de burgemeester. Ik zal proberen mij aan de afgesproken tijd te houden. Dat zeggen de meeste raadsleden, echter zonder dat ook te doen, dus ik waarschuw u alvast.

Afgelopen maandag kwam ik voor de zoveelste keer diep in de nacht thuis van een lange gemeenteraadsvergadering. Mijn vrouw zat mij op de bank op te wachten, zoals dat in een gelukkig huwelijk hoort.

In plaats van het gebruikelijke 'hallo schat' werd mij toegevoegd, dat ik stapelgek was om zo lang te blijven zitten, zeker omdat ik er niet voor betaald wordt. Er volgde nog een zin met 'idioten' en 'als die zo lang etc.' erin, dus u begrijpt, dat de stemming er goed in zat in huize Mulder. Het enige dat ik op dat moment kon tegenwerpen, was dat ik het werk zo leuk vind om te doen.  

Later in bed, lag ik nog na te denken over waarom ik dit werk nou zo leuk vind. En vlak voordat ik in slaap viel, stroomden de antwoorden op die vraag door, kennelijk gestuurd door mijn onderbewuste.

Het is leuk, omdat je als simpel mens zoals ik, niet vaak de gelegenheid krijgt in de omgeving te verkeren van zulke goed opgeleide en welbespraakte, interessante en machtige dames en heren.

Wie zou het bijvoorbeeld, niet leuk vinden om in de buurt te zijn van Cees Houmes? De man die alles weet, en die ook te pas en te onpas bereid is dat te delen. Kennisoverdracht die zo nodig is in deze tijd.

Wie zou het niet leuk vinden om in de buurt te zijn van Rudolf van Olden? De enige man in de raad wiens visies niet begrepen worden. De man met het holistische wereldbeeld! Wat dat is, weet ik niet, maar het klinkt zo interessant.

Een man als Anco Goldhoorn dan. Iemand die termen als 'social return on investment' en 'uitbuiken' achteloos uit zijn mond laat vloeien, en die dat dan vervolgens wel de hele vergadering blijft doen. Prachtig.

En dan beide mannen van de SVAB. Mannen met een missie! Zitten meestal een beetje te hangen, maar roep 'Abcoude' of 'Baambrugge' en dan komen ze in actie. Ze hebben zichzelf overbodig gemaakt in de afgelopen jaren. Dapper dat je van je zelf durft te zeggen dat je irrelevant bent geworden. Respect!

Ik noem de naam Hoogenhout. De wijze uit het oosten van onze gemeente. Hij doet me altijd denken aan Catweazle, de tovenaar uit de 11e eeuw die door een toverfoutje in onze tijd terechtkomt. Een behoudend mens, dat toch ineens een nieuw geloof heeft gevonden.. in elektronica.

Nog een naam: Jac. Dekker. Heeft gestudeerd, brulde hij als wethouder een aantal jaren geleden een inspreker toe. Wat dat dan was, zei hij er niet bij. Heeft drie jaar zwaar geleden onder de kadaverdiscipline binnen de fractie van de partij die hij zelf had opgericht, en nu verlaten heeft. 

En toen! Afgelopen maandag mocht hij na drie jaar eindelijk eens wat zeggen! Je verwacht dan vanzelfsprekend, dat er iets heel verstandigs komt, want nu mocht al die onderdrukte kennis er uit. En wat brulde hij wethouder Schouten toe? De prachtige versregel 'heb jij je ballen wel eens laten zien?' Zo poëtisch. Cultuur van de hoogste orde.

En wat denken jullie van mevrouw Van den Heerik? Slimme dame, die venijnig uit de hoek kan komen. Prachtige, meestal lange, juridische verhandelingen en interrupties. Jammer genoeg hoor je er vaak niets van, omdat ze na 3 jaar raadslidmaatschap nog steeds vergeet haar microfoon aan te zetten.

Een andere dame: Kiki Hagen. Ik had vanaf de perstafel één van de mooiste uitzichten in de raadszaal. Ze zat altijd van alles met haar haar te doen. Los, knot, staart etc. Prachtig. 

Voor mijn uitzicht was het jammer, dat ze overstapte naar D66. En sinds Stef Koorn als vervanger haar plaats heeft ingenomen, kan ik net zo goed op het Haitsmaplein naar de muur van de Boni gaan zitten kijken. Ik kijk er al naar uit Kiki als raadslid voor D66 weer in de zaal te zien zitten.

Ik noem nog Jan Rouwenhorst. De machtigste man binnen het CDA De Ronde Venen. Stopt hij een motie van wantrouwen in zijn achterzak, dan kun je maar beter opstappen. De man die aan de touwtjes trekt. Altijd goed ingevoerd. Erudiet en belezen. 

Stelde recent in een kranteninterview eigenhandig wethouder Schouten onder curatele en speelde verontwaardiging, toen de VVD dat via de geëigende weg in de raad wilde doen. Maar wel netjes verontwaardigd, dat dan weer wel.

In verband met de tijd, nog eentje dan. Joris Kneppers. Heb hem al eens het ADHD-raadslid genoemd. Altijd druk. Vaak blij. Werkt kennelijk het liefst onder vrouwen, want heeft na het vertrek van Kiki, weer een vrouwelijke lijsttrekker gevonden.

En als ik het dan toch over lijsttrekkers heb: CDA-lijsttrekker Rein Kroon: ik heb nog nooit iemand zo snel van een jonge hippe vlotte gast van ergens eind 20, zien veranderen in de ouwelijke man van ergens halverwege 40, die je op de posters vals toelacht. De ultieme kloon van Jan Rouwenhorst, maar dan zonder baard. 

Samenvattend kunt u het niet anders dan eens zijn met mij, dat mijn werk leuk is, door de mensen met wie ik verkeer. Ik ga dan ook voorlopig gewoon door. 

Meneer de burgemeester, ik heb mij netjes aan de tijd gehouden geloof ik. Ik wil afsluiten met iedereen te bedanken, die in de afgelopen raadsperiode er voor gezorgd heeft, dat ik inspiratie kreeg voor het schrijven van mijn stukjes. Ik vertrouw erop dat de nieuwe raad dat ook zal doen.

Ik meld mij binnenkort weer, maar dan weer schriftelijk.

Ik dank u voor uw aandacht.

IN RECHTE LIJN PIET MONDRIAAN KOMT KRONKEL


Gisteren, maandag 20 januari, weer een fantastische voorstelling gezien in het theater dat Rondeveense dorpspolitiek heet.

In de commissie Inwonerszaken/Samenleving kwam het voorstel aan de orde de Piet Mondriaanschool in Abcoude, om te bouwen tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Een IKC is een voorziening, waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Met andere woorden: je brengt het kind erheen als de navelstreng net doorgeknipt is, en je haalt ze weer op zodra ze naar het voortgezet onderwijs moeten. Je hebt er geen kind aan!

Nu kampt de Piet Mondriaanschool in Abcoude al enige jaren met ruimtegebrek. Teveel kinderen in een te klein gebouw. Daarom staat al sinds enkele jaren tegenover de school een noodvoorziening, een 'buitendeschoolopvang' noem ik dat. Uiteraard is dat een ongewenste zaak, want kinderen horen gewoon in een normale school in een normaal klaslokaal te zitten en niet in een hok, hoe 'educatief gezellig' dat ook is aangekleed.

'Maar', hoor ik u zeggen ' als die school te klein is, bouwen ze toch gewoon een paar klaslokalen aan?' Dat denkt u en dat denk ik. Maar zo denkt onze overheid niet. Die gaat uit van leerlingenprognoses, en daaruit moet blijken dat het lokalentekort langjarig structureel is, en daarom krijgt een school niet zomaar nieuwe lokalen. Scholen moeten dan dus een tijdelijke 'buitendeschoolopvang' neerzetten, of leerlingen tijdelijk onderbrengen in een andere school. En u weet: 'tijdelijk' is in overheidsjargon semi-permanent.

Overigens blijkt uit de leerlingenprognoses dat de Mondriaanschool structureel te klein is en dus recht heeft op uitbreiding.

Er moest dus een andere oplossing worden gevonden. Goede raad was letterlijk en figuurlijk duur. En daar komt dus nu het plan om een IKC te worden, om de hoek kijken. Daar wil de (lokale) overheid immers wel in investeren. Dan kan de school ineens wel omgebouwd en aangepast worden, want het wordt een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Dat is nieuw en hip, en mag geld kosten. En op die manier krijgt de school wel snel de extra lokalen die ze nodig heeft.

Dus gisteravond lag in de commissie Inwonerszaken/Samenleving het voorstel voor, de Piet Mondriaanschool een IKC te laten worden. Een duur plan, dat wel. Het gaat zo'n € 1,9 miljoen kosten om deze hippe voorziening over de kinderen van Abcoude te laten komen.

Die € 1,9 miljoen wordt overigens slechts één maal in een tussenzinnetje in het voorstel genoemd, als de uitkomst van een berekening van een architect. In de rest van het voorstel wordt een brei aan cijfers en getallen over de hoofden van de lezer gestort.

Een van de opmerkelijkste stellingen in het voorstel is overigens deze: ”Het schoolbestuur is bereid het risico voor aflossing zelfstandig te dragen, indien zij van de gemeente toestemming krijgt om het kapitaaldeel uit de opbrengsten van de verhuur (...) voor een periode van tien jaar voor de aflossing in te zetten.' Met andere woorden, 'ik kan het zelf betalen, maar daarvoor heb ik wel geld van jou nodig.' Zo ken ik er ook nog wel een paar.

Maar afgezien daarvan, zou het voorstel maandag 20 januari worden besproken in de commissie. Het was zelfs het enige te bespreken punt in de commissie. Dus alle ruimte voor een gedegen behandeling van het voorstel.

De afvaardiging van de Piet Mondriaanschool betrad in polonaise het gemeentehuis, bij voorbaat al blij over de ongetwijfeld positieve uitkomst van de behandeling . Het bordje voor de 'Erika Spilzaal' in het vernieuwde gebouw, zat bij wijze van spreken al in de achterzak van de schoolleiding. De fractie van de Abcoudse dorpspartij SVAB, had zelfs haar eminente fractie-assistent mevrouw Guggenheim afgevaardigd naar het verre Mijdrecht, en dat gebeurt alleen bij heel bijzondere gelegenheden!

En toen strooiden de commissieleden ineens kraaienpoten op de prachtig geplaveide weg (een bijzonderheid in De Ronde Venen overigens) die tot nu toe was afgelegd. Het CDA , de VVD, PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal en alle andere partijen hadden zich in het voorstel verdiept, en kwamen met, bij elkaar geteld, toch een kleine 1.000 technische vragen, die ze aan de wethouder en aan de schoolleiding wilden stellen. Als partijen eenmaal aantallen vragen gaan noemen, doen ze natuurlijk niet voor elkaar onder.

Gevolg: het voorstel ging van de agenda af en gaat eerst een schriftelijke ronde in, waarin de technische vragen worden beantwoord, waarna in een nieuwe commissievergadering de politieke afweging wordt gemaakt. Pikant in deze is natuurlijk, dat binnenkort de gemeenteraadsverkiezingen zijn, en dat het maar helemaal de vraag is, of de gemeenteraad in de huidige samenstelling het voorstel nog kan behandelen.

Wethouder Erika Spil wierp nog een beetje halfslachtig tegen, dat de hele planning van de school nu in de soep liep, want de schoolleiding had bedacht in de vakantie aan het werk te kunnen gaan, zodat de leerlingen er het minste last van zouden hebben. Ook was het jammer dat na drie jaar rimpelloze voorbereiding, het plan nu vertraging opliep.

Als de neutrale toeschouwer die ik ben, vraag ik me dan af, of dit debacle niet voorkomen had kunnen worden.

De commissieleden wisten natuurlijk niet op maandagavond pas, dat ze technische vragen wilden stellen. Dat was een aantal dagen eerder in fractiebijeenkomsten besproken. Het was naar mijn mening sjieker geweest, als de commissieleden dit van te voren hadden gemeld bij de griffier, zodat het onderwerp bij voorbaat al van de agenda was gehaald. Dit had de volksverhuizing vanuit Abcoude en frustraties over het onnodige heen en weer rijden, voorkomen. En dit nog afgezien van de Abcoudse idee-fix dat "zij in Mijdrecht over alles van ons in Abcoude problemen maken."

Aan de andere kant had wethouder Erika Spil toch inmiddels wel zoveel politieke voeling moeten hebben om te beseffen, dat je een (kostbaar) voorstel als dit, dat je een kleine anderhalve week eerder naar buiten hebt gebracht, niet op zo'n korte termijn door een commissie en door de gemeenteraad kunt jagen, of zoals Frans Lugtmeijer van de VVD het omschreef “door de strot geperst krijgt.”

Verder had de leiding van de Piet Mondriaanschool zelf ook kunnen bedenken, dat een project als dit, altijd vertraging oploopt, en had ze dat moeten incalculeren, en had ze niet mogen rekenen op een ongestoord verloop van het tijdpad. Hoewel ik de teleurstelling daar kan begrijpen, kan ik weinig anders zeggen, dan dat ze de vertraging ook wel voor een deel aan zichzelf te verwijten hebben.

Uiteindelijk levert dit spektakel echter alleen maar verliezers op. En dat is jammer, zeker voor de schoolgaande kinderen in Abcoude, over wiens rug deze strijd wordt gestreden.


Ik meld mij binnenkort weer.

KERNENNIJD

Burgemeester Divendal gaat een nieuwe commissie instellen: de commissie Kernennijd.

Dat besloot hij donderdag 28 februari, toen de gemeenteraadsvergadering, voor de zoveelste keer, ontaardde in een potje Abcoude - en De Ronde Venen-oud-bashen, uiteraard in gang gezet door de fractievoorzitter van de SVAB, Dick Kok. Hij vond het weer eens nodig oude koeien uit de sloot te halen.

Weer dat verongelijkte toontje en weer de riedel over het tekort in Abcoude bij de herindeling, waarvoor ze zich zo schaamden en over de miljoenenverliezen in De Ronde Venen oud, en over de uitverkoop van Abcoude, en dat het vroeger in Abcoude veel beter ging. Daarna nog even met gestrekt been een aanval op de leden van de VVD-fractie, die uit Abcoude komen, die in zijn ogen niet voldoende de belangen van Abcoude en/of Baambrugge behartigen. Een verwijt, dat hij ondertussen elk raadslid dat uit Abcoude of Baambrugge komt al heeft gegeven.

Een van de raadsleden, die het gezeur kennelijk een beetje zat was, voegde Kok toe, dat als het inderdaad zo goed was in Abcoude voor de herindeling, het wat vreemd is, dat datzelfde Abcoude zo graag een herindeling wilde.

Verder is zijn clubje er toch voor om de belangen van Abcoude en Baambrugge te behartigen? Dat heet toch niet voor niets 'Samen Voor Abcoude en Baambrugge' (SVAB)?

Want dat is ook zo'n beetje het enige dat ze doen. Zodra in een vergadering de naam Abcoude en/of Baambrugge klinkt, schiet het stel omhoog in het pluche en begint het gezeur. En wee je gebeente, als je per ongeluk iets verkeerds over het grondgebied ten oosten van de A2 zegt, want dan daalt de heilige verontwaardiging over je heen!

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering kregen ze onverwachts steun van Eelco Doorn van D66, die kennelijk de hele dag met een alu-hoedje op had rondgelopen. Hij vermoedt namelijk (niet verder vertellen!) een samenzwering in het gemeentehuis in Mijdrecht, om Abcoude en Baambrugge van alles dat waarde heeft te beroven en dat allemaal in Mijdrecht te concentreren. Ik wist dat D66 een partij van vrije geesten was, maar zo vrij...

De SVAB van De Ronde Venen- oud, Ronde Venen Belang, koestert overigens het zelfde idee, maar hun Abcoude heet daar Vinkeveen.

Het idee alleen al, dat er ergens in het gemeentehuis een allesomvattend plan ligt! We hebben de afgelopen tijd wel gezien, dat het opstellen, of het door copy+pasten samenstellen van beleidsplannen op deelgebieden, al moeilijk genoeg is.

De gemeente weet bovendien nog geeneens wat ze wil zijn: Utrechts, metropool, Groene Hart, recreatief, agrarisch, industrie, centrum voor OV, rafelrandje, poort en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Maar goed, de commissie Kernennijd dus. Om voor eens en altijd een einde te maken aan het Calimero-denken, een einde aan de onderlinge verdachtmakingen, een einde aan geuite en stille verwijten en beledigingen, een einde aan het denken op de vierkante kilometer, kortom een einde aan de Kernennijd! Ik kan me nu al verheugen op de taferelen in die commissie.

Ik meld mij binnenkort weer.

IDIOTERIE


Ik geef niets om voetbal. Ik heb niets met het spelletje, niets met de emoties en niets met de opgeklopte sensatie er omheen.

Ik verbaas me iedere keer weer, als ik merk, hoe grote groepen mensen zich gek laten maken door anderen, die meestal een commerciële bijbedoeling hebben. Want er moeten kranten, boordevol advertenties verkocht worden, hoge kijkcijfers betekent meer TV-reclames, zo'n tent in een weiland staat er ook niet gratis, en zo kan ik nog even door gaan. Als voetballiefhebber ben je tijdens een EK of WK niet meer dan een lopende portemonnee die leeg moet en liefst zo snel mogelijk.

Daarom moeten we blijven geloven in een 'Wonder van Charkov', want anders kijken we geen tv, kopen we geen bier, geen snacks, geen kranten, gaan we niet naar tenten waar opgeroepen wordt zoveel mogelijk drank te kopen, zodat je een leuke oranje handschoen krijgt, kopen we geen kaartjes voor plekken waar we 'gezellig' naar een wedstrijd kunnen kijken, en besteden we dus geen geld.

Maar u zit, denk ik, niet op mijn privé-mening over voetbal te wachten. Deze inleiding over de idioterie rond het voetbal, brengt mij op een voorval tijdens de raadscommissie Publieke Werken van woensdag 13 juni, de avond van Nederland-Duitsland (of omgekeerd).

De wedstrijd begon rond kwart voor negen. Normaal gesproken beginnen de commissievergaderingen altijd om half acht, maar vanwege de voetbalwedstrijd, was de aanvangstijd verschoven naar zeven uur.

Op de agenda stond o.a. het Beheerplan wegen 2012-2016, dat gezien de onderhoudssituatie van een aantal wegen in onze gemeente, geen onderwerp is dat je er doorheen jast, lijkt mij. Vooraf bleek dat over het plan al uitvoerig via e-mail vragen gesteld én beantwoord waren, iets dat je als gewoon burger niet weet.

Tijdens de vergadering stelden de commissieleden nog eens uitvoerig allerlei nieuwe vragen, wat wethouder Pieter Palm tot de sarcastische opmerking “dit zijn wel heel veel detailvragen” verleidde, en ondertussen tikte de klok genadeloos door. Een aantal commissieleden begon langzamerhand wat nerveus heen en weer te schuiven op hun, oranje, zetels.

Toen mijn privé-heldin Yvonne van den Heerik van de VVD, ook nog een bijzonder leerzaam college aansprakelijkheid bij achterstallig wegenonderhoud ging zitten houden, legde de SVAB-fractie alvast de jassen op de tafel, ten teken dat het wat hen betreft, voorbij was.

Direct na de afsluiting van het onderwerp, stonden beide Abcoudse heren op, vertelden dat zij dringende persoonlijke verplichtingen elders hadden, en vertrokken in ganzenpas uit de raadzaal, de commissie, de wethouder, de ambtenaren en de overige aanwezigen toch wel enigszins verbijsterd achterlatend.

Uit dit optreden van de SVAB spreekt minachting voor de raad, voor het college en vooral voor de mensen die je vertegenwoordigt. Gewoon weglopen als je het niet interessant meer vindt of wanneer je privé-genoegens belangrijker vindt. Hier valt een hele fractie door de mand.

De speeldata en wedstrijden van het EK2012 waren al een hele tijd bekend, en ook de datum van de commissievergadering stond al enige tijd vast. In zo'n geval kun je als partij ook proberen de vergaderdatum van de commissie te verplaatsen. Dat was, denk ik, niet moeilijk geweest, want er waren meer commissieleden die het voetbal wilden zien.

Dat een raadslid voetbal, of wat dan ook, wil kijken, moet hij zelf weten. Blijf dan weg, of trek lootjes met een fractiegenoot, om wie wel zal gaan. Maar kom niet met zijn tweeën opdagen, om vervolgens halverwege een vergadering met het nodige misbaar overhaast te vertrekken. Daarmee wek je op z'n minst de indruk, het werk van de commissie niet belangrijk te vinden. Voor een partij met pretenties, die enige tijd geleden nog een CDA-raadslid kapittelde wegens een schijn van belangenverstrengeling, is dat bijzonder kwalijk. Totale idioterie!

Overigens, de meerderheid van de resterende commissieleden besloot na het vertrek van de SVAB-fractie, de rest van de commissievergadering schriftelijk af te handelen, en dat verdient natuurlijk ook geen schoonheidsprijs. Maar dat is weer een ander onderwerp!

Ik meld mij binnenkort weer.

SCORINGSDRIFT NEKT SPORTAMBITIES


Vorige week was weer eens te zien, hoe het komt dat 'gewone mensen' vervreemden van de politiek, en in dit geval van de lokale politiek.

In de raadscommissie Inwonerszaken/Samenleving, legde Ronde Venen Belang (RVB) een voorstel op tafel, over de aanleg van vier kunstgrasvelden in Abcoude, twee voor FC Abcoude en twee voor de Hockeyvereniging Abcoude.

Beide verenigingen klagen al lange tijd over de toestand van hun velden. Het ene veld is te hard, maar wordt steeds harder of zachter, en het andere is te zacht of niet zacht genoeg. Op het ene staat nooit water, en op het het andere staat zoveel, dat kennelijk Olympische zwemwedstrijden gehouden kunnen worden. Ik ben er nooit geweest, dus ik kan er niet over oordelen.

Dan zegt de ene club dat ze capaciteitsproblemen hebben, terwijl de andere zegt dat leden weglopen. Opvallend detail: clubs in De Ronde Venen “oud” zeggen rekening te houden met een gelijkblijvend of licht stijgend ledenaantal, terwijl clubs in Abcoude zeggen rekening te houden met een behoorlijke stijgend ledenaantal, hoewel daar toch geen nieuwbouw alla 'Leidsche Rijn' bij Utrecht, gepland is.

Maar goed: er is dus een probleem.

RVB, de koene belangenbehartiger van zo'n beetje iedereen en alles in De Ronde Venen, sprong in de bres, en stelde zelf een voorstel op, waarbij de clubs in Abcoude hun kunstgrasvelden zouden krijgen, en dat de gemeente slechts  
€ 120.000 per jaar extra zou kosten. Iedereen gelukkig, toch?

Wat voor RVB meespeelde bij het opstellen van het voorstel, is dat fractie bijzonder geïrriteerd  is over het uitblijven van antwoorden op door hen gestelde vragen over de harmonisatie van het sportbeleid in De Ronde Venen en over het sowieso uitblijven van harmonisatievoorstellen daarover. Volkomen terecht.

De Ronde Venen “oud” en Abcoude/Baambrugge voerden vóór de samenvoeging een verschillend sportbeleid. Nu we één gemeente proberen te zijn, moet dat sportbeleid natuurlijk geharmoniseerd worden, zodat alle sportclubs op een uniforme wijze worden behandeld.

Sportwethouder David Moolenburgh blijft zeggen, dat er aan gewerkt wordt, maar tot nu toe heeft al dat werk nog tot niets geleid. Er schijnt een dossier van vele centimeters dik te liggen, en het harmoniseren en standaardiseren van het sportbeleid, blijkt een sport op zich te zijn. Nog even en we krijgen weer een herindeling opgelegd, en dan begint het spel van voren af aan.

Het voorstel voor de aanleg van kunstgrasvelden van RVB zit goed in elkaar. Het ondervangt een fiscaal probleem, waardoor het de gemeente veel geld bespaart, en de clubs zijn bereid een eigen bijdrage per aangelegd kunstgrasveld te betalen. Iedereen enthousiast en de clubs droomden al over de prachtwedstrijden, die op hun nieuwe kunstgrasvelden gespeeld zouden gaan worden.

Die dromen werden echter ruw verstoord, tijdens de behandeling van het RVB-voorstel in de raadscommissie. Hoewel de complimenten voor het voorstel niet van de lucht waren, wil de overgrote meerderheid in de raad wachten op het geharmoniseerde sport- en accommodatiebeleid. Bovendien heeft de gemeente het geld gewoon niet.

Daarbovenop kwam nog, dat de Hockeyvereniging Mijdrecht lucht had gekregen van het voorstel, en tijdens de commissievergadering kwam vertellen, dat zij eigenlijk ook wel toe waren aan een nieuw kunstgrasveld. En als er één schaap over de dam is.....

Kortom het voorstel redt het niet. Gevolg: hevig gefrustreerde sportbestuurders die hun plannen doorkruist zien en onbegrip over de gang van zaken.

Die teleurgestelde sportbestuurders hadden, in een kennelijk naïef geloof in de lokale politiek, niet begrepen, dat het RVB helemaal niet ging om het aangenomen krijgen van het voorstel. RVB wilde scoren bij de bevolking van Abcoude.

RVB wil kunnen zeggen, dat zij Abcoude-minded zijn en dito voorstellen indienen, die dan door de vermaledijde gemeenteraad in het verre Mijdrecht worden weggestemd. RVB wil kunnen zeggen dat zelfs Samen Voor Abcoude en Baambrugge (SVAB) ,  waar normaal de tranen in de ogen schieten als ze het woord Abcoude horen, niet mee wilde werken.

RVB probeert zich simpelweg bij de bevolking van Abcoude en Baambrugge in te likken, over de rug van goed bedoelende sportbestuurders.

Bewijzen voor deze stelling? Stapels!

RVB kwam pas vlak voor de commissievergadering met de tekst van het voorstel. Ook had geen enkel overleg plaatsgevonden met andere fracties in de raad, wat gebruikelijk is met dit soort voorstellen. Er was wel wat vooroverleg geweest met SVAB, maar die was ook niet al te enthousiast. Pas na enig aandringen, was John Melkman van SVAB, bereid een beetje mompelend te zeggen, dat ze het voorstel kenden, maar dat ze RVB niet steunden. RVB had het voorstel bovendien niet aan de portefeuillehouder toegezonden, zodat deze ook niet wist wat het inhield, en tenslotte was het ambtelijk niet voorgelegd, zodat van die kant ook geen commentaar kon komen.

De fractievoorzitter van RVB, Anco Goldhoorn, deed wat lacherig over deze manier van omgang met collega-raadsleden en de wethouder, maar het toont aan, dat RVB het voorstel alleen ter meerdere eer en glorie van zichzelf heeft opgesteld.

Als RVB ook maar één ogenblik serieus heeft gedacht, dat het voorstel juichend zou worden ontvangen, en t.z.t. een meerderheid in de gemeenteraad zou krijgen, kan mijn conclusie niet anders luiden, dan dat de fractie de voeling met de actuele Rondeveense politiek volledig kwijt is. Ik zie daar fractievoorzitter Anco Goldhoorn echter niet voor aan.

Dit zeggende, betekent het dat RVB van te voren al wist, dat het voorstel het niet zou redden. De fractie heeft bewust welwillende sportbestuurders voor zijn karretje gespannen. De scoringsdrift van RVB, heeft dus de sportieve ambities van de sportverenigingen genekt.

Binnenkort meld ik mij weer.