Categorie archief: Top 10

HALVERWEGE (deel 2)Een kleine week geleden, presenteerde ik de nummers 6 t/m 10 van mijn eerste Top 10 van Rondeveense gemeenteraadsleden. De reacties daarop hebben mij tot de conclusie geleid, dat er kennelijk behoefte bestaat aan dit soort lijstjes.

Het samenstellen van de bovenste 5 heeft enige tijd gekost, omdat ik het niet met mezelf eens kon worden, over de plaats van een aantal personen in die laatste vijf. Maar het is me dan toch gelukt.

Er hebben zich uit wanhoop dat ze er wel of juist niet in stonden, gelukkig geen Rondeveense politici van daken af gestort, of iets dergelijks, dus ik voel mij vrij om gewoon door te gaan met deze Top 10. Het ligt in mijn bedoeling om van de Top 10 een jaarlijks terugkerend evenement te maken, telkens zo rond het einde van het politieke seizoen.

Ik zet de nummers 6 t/m 10 nog even op een rijtje. Voor wie het jurycommentaar wil lezen: zie mijn vorige blogpost.

6:Maarten van der Greft (VVD);
7:Yvonne van den Heerik (VVD);
8:Emiel Hoogendijk (CDA).
9:Joris Kneppers (Lijst8);
10:Cees Houmes (D66).

Dan nu de eerste 5 van mijn Top 10:

5: Rein Kroon (CDA)

Altijd vrolijk en gezellig raadslid. Had een Limburger kunnen zijn. Ambitieus, maar niet zo overduidelijk als een aantal van zijn collega's. Netwerkt zich suf tijdens bijeenkomsten van Jonge CDA'ers (die blijken te bestaan), leiderschaps-opleidingen, en ga zo maar door. 

Moet ophouden met het altijd maar roepen en twitteren van holle en vooral voorspelbare CDA-leuzen naar politieke tegenstanders en in het algemeen. Bezorgt hem het imago van 'partijapparatsjik'.

Werd tijdens zijn eerste gemeenteraadsvergadering vol in het diepe gegooid en mocht een voorstel indienen over een nieuw wapen en een nieuwe ambtsketen voor de gemeente, dat echter genadeloos onderuit werd gehaald en liep daardoor een deuk op.

Hij doet het als raadscommissievoorzitter goed. Wil alleen nog wel eens te snel discussies afkappen, en onderwerpen er doorheen jagen. Hoeft niet.

Zet zich in voor behoud erfgoed. Verdient daarmee extra punten.

4: Ernst Schreurs (PvdA/GL/LS)

Binnen de fractie het dominante alfa-mannetje. PvdA/GL/LS mocht, als dank voor het optreden als stille coalitiegenoot in de vorige raadsperiode, een wethouder leveren voor het nieuwe college van B&W. Viel extra in de prijzen, toen bleek dat de nieuwe burgemeester van PvdA-huize is.

Kan zonder tekst op papier, scherp en met enige humor uit de hoek komen. In een bij tijd en wijle moordend tempo van papier af lezend, lijkt hij soms technocratisch en emotieloos. Heeft nog steeds een beetje politieke ruzie met nummer 10 van deze Top 10.

Heb begrepen dat hij intern enige hardnekkige concurrentie heeft.

Ik vind dat hij soms heel snel in zijn vroegere rol van beschermer van de coalitie, schiet. Mag best wat onafhankelijker van de coalitie figureren.

3: Wim Stam (CU/SGP)

Snel in zijn nieuwe rol van fractievoorzitter gegroeid. Weet inmiddels met redelijk gezag mee te spreken in de raad. Maakt geen gekke sprongen. Soms misschien te serieus.

Vormt een goede combinatie met Harmen Hoogenhout. Heb geen verhalen gehoord dat het niet botert tussen de twee.

2: Rudolf van Olden (VVD)

Is in “waarde' gestegen door de voortreffelijke wethouder Pieter Palm, die door velen wordt gezien als de 'grote man' binnen het college van B&W, zeker in de periode vóór het aantreden van wethouder David Moolenburgh en burgemeester Maarten Divendal.

Als fractievoorzitter heeft Van Olden een losse stijl en kijkt de fractieleden niet al te streng op de vingers. Daardoor ontstaan wel ongelukjes, zoals het gedoe rond de winkeltijden. Hierdoor zijn de verhoudingen met, met name het CDA, onder druk komen te staan.

Heeft een bloemrijk taalgebruik, waardoor je je als verslaggever soms een 'Kremlinwatcher' voelt, in de zin van 'wat bedoelt hij daar nou toch weer mee?' Zaken niet benoemen, maar via haast Bijbelse gelijkenissen zijn standpunt overbrengen. Lijkt daardoor wel afstandelijk.

1: Jan Rouwenhorst (CDA)

Jan Rouwenhorst is de facto de fractievoorzitter van het CDA. Gevalletje van 'wel de lusten, maar niet de lasten.' Binnen het CDA de enige met gezag binnen en buiten de fractie. Weet standpunten altijd goed over te brengen.

Speelt zijn duale rol goed. Spaart niemand binnen het college.

Heeft een grote en belangrijke rol gespeeld in de DHV-affaire, waardoor Ingrid Lambregts haar functie van wethouder moest neerleggen.

Wordt de laatste tijd soms erg boos over zaken die hem niet aanstaan. Moet oppassen dat hij daardoor niet 'zuur' gaat overkomen.

En dat was hem dan: de eerste Top 10 van gemeenteraadsleden in De Ronde Venen.

Ik sta, zoals altijd, open voor commentaar.

Binnenkort meld ik mij weer.

HALVERWEGE (deel 1)


Donderdag 28 juni, was de laatste gemeenteraadsvergadering in De Ronde Venen van het seizoen 2011-2012. De dames en heren raadsleden krijgen nu zo'n twee maanden de gelegenheid bij te komen van het moordende leven als dorpspoliticus. Dat gaat je namelijk echt niet in de koude kleren zitten, die twee tot drie vergaderingen per maand, waarin van begin tot eind politiek van de eerste orde wordt bedreven.

Toevallig zit de raad nu ook zo'n beetje op de helft van de lopende raadsperiode. Dat vraagt om een rapport! Geen rapport met cijfers, die multi-interpretabel zijn, want u weet, zet politici op een lijst met cijfers, en ze hebben altijd gewonnen. Nee, het wordt een Top 10! Wij mannen zijn gek op het maken van lijstjes, en ik ben daar geen uitzondering op.

In twee delen presenteer ik u de eerste TOP 10 van gemeenteraadsleden van de gemeente De Ronde Venen. Deze Top 10 is opgesteld op basis van een mengeling van dorpsroddel, wandelgangengesprekken, mijn observaties tijdens commissie- en raadsvergaderingen, of andere bijeenkomsten waar dorpspolitici komen, ingezonden stukken, optredens in de media, waaronder uiteraard interviews door mij en niet in de laatste plaats, mijn eigen voorkeuren.

Ik heb een telefonische enquête gehouden, maar toen mij bleek dat alleen de naam van raadslid Dekker (Ronde Venen Belang) bij de inwoners bekend is, heb ik de moed opgegeven. De fractievoorzitter van Ronde Venen Belang en enkele van zijn getrouwen, roepen altijd dat ik 'iets' tegen die partij heb, en dat vooroordeel moet je natuurlijk in stand houden. Dus dan past iemand uit die fractie niet in mijn 'eigen' Top 10.

In de Top 10 staan geen fractie-assistenten of hulpfractieleden, want die zie ik te weinig. Voor zo ver ik ze wel ken, moet ik eerlijk zeggen dat geen van hen nog het niveau van de echte raadsleden haalt.

Daar gaan we dan in volgorde van 10 naar 6 (de eerste vijf, eigenlijk de laatste vijf natuurlijk).

10: Cees Houmes (D66):

Langstzittend gemeenteraadslid. Maakte nog net niet de stichting van Mijdrecht mee. Kent zo'n beetje alle procedures en wil dat vaak ook wel laten weten. Ligt onder vuur in eigen fractie. Zal nooit meer leren dat een vraag ook beknopt kan worden gesteld.

Desondanks toch een plaats binnen de Top 10, omdat hij grondige dossierkennis paart aan soms snijdend commentaar en een goed gevoel voor humor.

9: Joris Kneppers (Lijst8):

ADHD-raadslid. Voert regelmatig het (hoogste) woord. Is daardoor zichtbaarder dan zijn fractievoorzitter Kiki Hagen, die zich in het algemeen beperkt tot het volschrijven van haar notitieboekje.

Regelaar. Maakt zich sterk voor behoud erfgoed. Levert hem bij mij extra punten op.

8: Emiel Hoogendijk (CDA):

Begint langzamerhand zichtbaar te worden in de raad en de commissies. Ontwikkelt zich onder de hoede van Jan Rouwenhorst.

Liefhebber van houtoven pizza's. Test, met zonnebril op, door het hele land, pizzeria's met een houtoven. Heeft er zelfs een website over. Levert extra punten op.

Jammer dat hij overweegt te stoppen met het raadslidmaatschap.

7: Yvonne van den Heerik (VVD):

Werd de afgelopen tijd mijn 'heldin' in de raad en in de commissies. Dame met een bijzonder gevoel voor humor. Kan messcherp en uitermate vilein, voorstellen en teksten fileren. Spreekt mij wel aan.

Moet in vergaderingen echter minder vaak colleges rechtsgeleerdheid geven. Ik vind het interessant, maar de meeste mensen krijgen glazige ogen.

Ligt bij haar collega-raadsleden niet overal even goed, maar daar moet zij zich niets van aantrekken (en dat doet ze volgens mij ook niet).

6: Maarten van der Greft (VVD)

Is in de VVD-fractie de man van het echte VVD-geluid: vrije markt heerst, overheid moet klein, en iedereen en alles moet zijn eigen broek ophouden. Blinkt soms uit in holle VVD-retoriek, wat nu nog charmant is in de zin van: hij weet nog niet beter, en redelijk onschuldig. Moet geen vaste prik worden, anders verzuurt hij.

Man van de uitspraak: 'Stop alles maar in dozen en zet het in een paar vitrines' in de discussies over het Museum De Ronde Venen.

Top netwerker. Kan politiek met (bijna) iedereen in de raad overweg.

En dit waren dan de laatste vijf in de rij.

Nogmaals: het is een puur persoonlijke Top 10, dus het is geen ramp als je er als gemeenteraadslid niet in staat. Er wel in staan kan net zo goed een ramp zijn.

Ik meld mij binnenkort weer met de hoogste vijf in de lijst.