Categorie archief: Winkeltijden

RELIGIE, RUST EN REGELS


Nederland is een land van regels en voorschriften. Bergen papier komen er dagelijks uit met voorschriften en regels. Komen ze niet bij de landelijke – of lokale overheid vandaan, dan komen ze wel uit Brussel.

Zo ook de winkeltijden. Die zijn geregeld in de Winkeltijdenwet, en op basis daarvan stellen gemeenten hun Winkeltijdenverordeningen op, waarin ze de plaatselijke regels vastleggen.

In het verleden werden Winkeltijdenwet en -verordening opgesteld met de opengeslagen bijbel ernaast. Er mocht dus niets. Voor dorpen als Mijdrecht betekende dit, dat je op zondag een kanon in de winkelstraat kon afschieten zonder iemand te raken, behalve als je te vroeg of te laat schoot, want dan raakte je de gelovigen die in rotten van vier opmarcheerden naar hun kerken.

Inmiddels is de Winkeltijdenwet een stuk soepeler geworden, al blijft het heilig ontzag voor de zondagsrust zichtbaar. Nu mogen winkels op maximaal 12 zondagen in het jaar open zijn, en is er een toerisme-regel waarbij winkels in toeristische gebieden nog vaker open mogen zijn op zondag. Ook is er een avondwinkelbepaling (avondopenstelling), die toestaat dat per 15.000 inwoners één winkel op zondag open mag zijn vanaf 16:00 uur.

Onder de huidige Winkeltijdenverordening van onze gemeente geldt de avondopenstelling natuurlijk niet. Gevolg: honderden inwoners van De Ronde Venen reizen tegenwoordig iedere zondag richting Uithoorn, want daar is een AH-winkel open. Gezien de lange rijen met Rondeveners, mag je aannemen dat er kennelijk een behoefte is.

Nu heeft onze prachtgemeente i.v.m. de herindeling, een nieuwe Winkeltijdenverordening nodig, en dan verwacht je dat, met een VVD-wethouder en een VVD-fractie, die eerder dit jaar al had aangedrongen op versoepeling van de verordening, aan die behoefte tegemoet gekomen wordt. De VVD als partij van, voor, met en door ondernemers, met leuzen als 'De economie kan wel wat VVD gebruiken', Shoppen is ook zondagsrust', 'Niets doen is geen optie' en 'Niet vooruitschuiven maar aanpakken' etc.. De VVD van 'minder regels voor ondernemers'. U begrijpt me wel.

Die nieuwe verordening is onlangs gepresenteerd. Kort samengevat: maximaal drie koopzondagen per kern, Vinkeveen krijgt toerisme-bepaling en dat is het. Als doekje voor het bloeden, mag dan wel iedere kern zelf bepalen wanneer een koopzondag wordt georganiseerd. Dat laatste zal wel uit het Kernenbeleid van de gemeente komen, dus een verdiend compliment voor de wethouder voor Kernenbeleid.

Nu niet iets wat je verwacht van een liberale wethouder, die voortdurend hoog van de toren blaast, over dat de lokale economie in deze moeilijke tijden gestimuleerd moet worden, en dat kansen geboden en gegrepen moeten worden.

Is er een soort behoefte-onderzoek uitgevoerd? De consument heeft tenslotte altijd gelijk. Welnee, de gemeente beschikte nog over wat onderzoekjes uit de middeleeuwen, en heeft polderoverleg gevoerd. Nog beter, breed overleg creëert immers breed draagvlak. Vervolgens ben je nieuwsgierig naar met welke partijen dat overleg is gevoerd.

Dat staat in de aanbiedingsbrief: er is overleg gevoerd met plaatselijke ondernemers-vertegenwoordigingen, de supermarktorganisaties en.... hou u vast... kerkbesturen! Ongelovig (in beide betekenissen) lees je het stukje nog eens een paar keer over, en denkt dat misschien een stuk tekst is weggevallen dat gaat over het overleg met consumenten. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn.

Overleg met de eerste twee is logisch, maar wel overleg met kerkbesturen en geen overleg met consumenten? Slagers overleggen toch ook niet uitsluitend met veganistenclubs over de vraag of ze vlees blijven verkopen? Over het Boeiplein in Vinkeveen, wordt toch ook niet alleen maar overlegd met Ronde Venen Belang en de initiatiefnemers?

Geen wonder dat de nieuwe winkeltijdenverordening bijbels voorkomt. Dominees en pastoors hielden de hand van de wethouder bij het opstellen er van vast! Als liberaal denkend mens, heb ik respect voor ieders overtuiging, maar het gaat mij toch wel te ver, dat dominees en pastoors bepalen of ik op zondag een winkel mag bezoeken als ik daar behoefte aan heb. Dat kon in de 'goeie ouwe tijd', maar de houding van de mensen is geëvolueerd. Maar ja, kerken hebben het nu eenmaal niet zo op evolutie.

Het college probeert de invloed van de kerk nog een beetje te bagatelliseren, en voert als tweede reden aan, dat de supermarktorganisaties het niet willen. Die willen namelijk alles of niets. Geen verschil in behandeling. Iedereen zijn eigen plaats op de markt. Oneerlijke concurrentie voorkomen. Ze willen voorkomen dat de ene winkel wel op zondag opengaat, en de andere niet. Het winkelgebied De Ronde Venen wordt dus in onderling overleg door de supermarktorganisaties afgesloten, en ondertussen stroomt de geldzak van de AH in Uithoorn vol met een miljoen of wat Rondeveense euro's.

Wel eens van een kartel gehoord, dames en heren van de supermarktorganisaties in De Ronde Venen? De NMA is namelijk dol op dit soort onderlinge afspraken.

Diep respect voor wethouder Pieter Palm hoor, maar als ik wethouder van Financiën was, zou ik hebben gezegd: 'Wordt het spelletje zo gespeeld? Dan voer ik gewoon de regeling voor avondopenstelling in, en zie ik wel wie van u als eerste komt vragen'. Zo los je dat op, en niet met het gelijk geven van dit soort organisaties die alles willen laten zoals het is, want dan komt er nooit vooruitgang.

Uiteraard is de winkeltijdenverordening een resultaat van het coalitie-akkoord, waarin de partijen hebben afgesproken dat niet aan de winkeltijden gemorreld gaat worden. Feitelijk houden de partijen zich echter niet aan deze afspraak, want, zoals het college het zelf schrijft '(impliceert) het raadsvoorstel (…) formeel een achteruitgang voor de ondernemers in Abcoude'. Maar bij dit soort coalitie-afspraken geldt ook het moderne gezegde, dat partijen nu eens over hun schaduw heen moeten durven springen.

Afijn: donderdag 4 oktober wordt het voorstel besproken in de raadscommissie. Benieuwd hoe dat afloopt.

Ik meld mij binnenkort weer.