De zorg is als soep koken.

Al jarenlang kook ik soep. Lekkere groentesoep. Niks mis mee. Een paar jaren geleden kwam er een kennis die zei: “Schrijf het eens op, hoe je die soep maakt” . Ik vond het een goed idee, en ik noemde het “protocol voor soep”. Als ik soep ging koken, deed ik dat precies volgens mijn protocol.

Toen kwam er iemand die zei: “als je nou eens precies opschrijft wat je erin doet, dan kun je de ingrediënten afvinken op een lijst”. Zo gezegd, zo gedaan. Ik noemde de lijst “ Huffels”, en vergat niets toe te voegen. Het kostte wel meer tijd, maar dat nam ik maar voor lief.

Als ik eens van huis moest, vroeg ik één van de kinderen in de soep te roeren. Dat ging prima. Toen zei mijn dochter: “ Mam, je moet opschrijven wanneer je precies roert, hoelang, en hoe vaak”. “Dat is goed”, zei ik, en ik noemde het de “soep-rapportage”. Voortaan schreef ik eerst een overdracht voordat ik de deur uitging.

Mijn buurman, die bij de vrijwillige brandweer is, kwam langs. Hij vroeg of ik wel dacht aan de veiligheid. “Houd je wel aan de voorschriften, voor je het weet heb je de vlam in de pan”. Daar had ik wel van gehoord, dus ging ik op cursus brandveiligheid, en, om het meteen maar goed te doen, leerde ik ook EHBO en reanimatie. We hadden die week geen tijd voor de soep.

Na de scholing, waarvoor wij een certificaat kregen, hoorde ik dat niet iedereen zomaar mee mocht helpen met mijn soep. Men moest bevoegd en bekwaam zijn. Ik noemde de nieuwe regels de BIG registratie: Bijzondere Instructies Groentesoep. Voortaan werd eerst bekeken of men een certificaat had voor er geroerd mocht worden.

Helaas mochten mijn kinderen niet meer helpen. Maar we vormden een gespreksgroep, we evalueerden, controleerden, en hielden team-overleg. En als er tijd over was, maakte ik gauw nog wat soep.

Toen kwam mijn tante eens langs. Ze was op vakantie geweest, en had iets nieuws geleerd: JCI. “Dat betekent: Je Controleert Intensief”, zei ze. “Er zijn lijsten over hoe groot de pan moet zijn, hoe lang de pollepel, de potjes voor de ingrediënten, en richtlijnen voor de inrichting van de keuken”. “Ook mag je niet je keukenschort meer aan, maar moet je in je eigen kleding soep maken, dat is huiselijker”. “En hier heb ik lijsten voor de rapportage, het links- of rechtsom roeren, het vet-percentage, de calorieën, en natuurlijk de protocollen, de BIG-registratie, de observatielijsten, en de veiligheid- certificaten.” “En al deze lijsten worden periodiek gecontroleerd en ge-update”. “En we hebben een accreditatieplan, dat wil zeggen dat we bij elkaar in de pan gaan kijken”. “we houden evaluaties, en intervisies, kortom, aan álles wordt gedacht!”

U begrijpt, dit is allemaal erg handig, en er is veel voor te zeggen. Maar ik denk wel tijdens het invullen van al die lijsten: “ Wie bekommert zich nog om de soep ?”

Ik vond deze op het net zonder dat ik de bron kon herleiden.  Dus hij is niet van mij maar ik vond hem zo briljant dat ik hem wel moest delen..

 

Website De Vreugde Design and Collectables

De Vreugde Design & Collectables started in 1999 as a small shop in Amsterdam. We were one of the first midcentury design shops in the Netherlands! Now we have grown to be an international dealer in vintage design. We have loyal clients from all over the world.

Jan Willem and Soraya van de Vreugde started their midcentury design company in the Jordaan district. One of the oldest areas in Amsterdam. Nowadays it’s very popular among locals and tourists to visit the many specialized shops, antique dealers and art galleries. There are many bars and restaurant, making it a very lively place to be.

After a few years they opened the 1500 m2 warehouse in the village of Wilnis, just outside of Amsterdam. Three floors filled with vintage midcentury design furniture and lighting. The business still runs from there today and the stock is updates continually.

A big part of the collection can be found here on the website, but a visit to the warehouse will definitely be worth it, since our inventory is always expanding! We are only a 20 minute drive away from Amsterdam or Utrecht.

Address:
Oud Huijzerweg 51-53
3648 AB Wilnis
The Netherlands

Opened Monday to Saturday from 12:00 to 17:00h.

We also have a lot of experience with wholesale to dealers worldwide. We handle special prices for wholesale clients, feel free to ask about the possibilities. Your items will be carefuly packed and we can help arranging shipment by truck or container, all included in an attractive wholesale price.

To visit the website of De Vreugde click here

ZWEMBAH!

Vorig week organiseerde gemeente De Ronde Venen twee inspraakavonden over de begroting 2016. Kennelijk zijn college en gemeenteraad zo ver van de gewone inwoner afgedwaald, dat men in het gemeentehuis niet meer weet, wat de gemiddelde inwoner van De Ronde Venen wil van zijn of haar gemeentebestuur. En dan gaat men over tot een inspraakavond. Heeft de inwoner de idee, dat naar hem of haar geluisterd wordt, en voelt het gemeentebestuur zich weer senang in het gemeentehuis, want men heeft een aantal inwoners bereikt.

Twee inspraakavonden over de begroting 2016 dus. Twee heel verschillende avonden. De ene avond met een kleine opkomst in Mijdrecht en de tweede avond met een zeer hoge opkomst in Abcoude. Die hoge opkomst in Abcoude had natuurlijk een reden. De inwoners van Abcoude voelen zich om de een of andere reden altijd tekort gedaan, en nu leeft in Abcoude de wens van een nieuw zwembad ter vervanging van het Meerbad, dat eind van dit jaar gesloten wordt.

Hieronder geef ik u een bijna woordelijke impressie van de inspraakavond in Abcoude.

Bij de ontvangst: "Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, hé jij ook hier? Ja natuurlijk, je moet toch wat over hebben voor het zwembad? Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad."

Bij de uitleg van een ambtenaar  over hoe de begroting een beetje in elkaar steekt. "Mag ik u even onderbreken? Ja natuurlijk. Waar zitten de kosten voor het zwembad in de begroting? Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad."

In de acht groepen die waren gevormd: "Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad. Zwemmen is gezond, dus bezuinig maar op jeugdzorg en ouderenzorg, bezuinigen op straatverlichting, bezuinigen op de groenvoorziening. Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad. Hé jij daar, je bent toch uit Abcoude? Jazeker. Nou zorg er dan eens voor dat er minder geld naar Mijdrecht gaat! Niet al het geld hoeft naar Mijdrecht. Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad. OZB verhogen met een eurootje of wat per persoon, daar kan het zwembad van betaald worden. Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad. "

Bij het pitchen van de voorstellen van de groepen: "Is er een groep die het zwembad niet als belangrijkste punt heeft?" Homerisch gelach. "Dan gaan we beginnen met de pitch. Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad. Kijk nou, dat is toch, hoe heet 'ie ook alweer uit Goede Tijden Slechte Tijden? Ja, echt. Wat is 'ie gewoon gebleven toch? En ook op de bres voor het zwembad. Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad. Komt daar nu vlak voor het einde Esther Grondijs van de PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal binnen? Ja. Die hebben toch inwoners opgeroepen naar deze avond te komen? Ja. En zelf waren ze er niet bij? Nee.... Zwembad, zwembad."

Na afloop mochten mensen die vonden dat ze nog iets te vertellen hadden, of die bang waren dat hun boodschap niet begrepen werd, hun verhaal kwijt bij RTV Ronde Venen: "Zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad, zwembad."

Conclusie: een bijeenkomst die werd gekaapt door mensen met een bijna religieus fanatisme, IS uit Abcoude. Een groep die het niets uitmaakt, dat jeugd- en ouderenzorg door bezuinigingen achteruit hollen, als zij maar hun zwembad krijgen. Een groep die andere inwoners van Abcoude, die niet speciaal gekomen waren voor het zwembad, overschreeuwde. Een groep fanatici die tegenstanders, of mensen die een zwembad in Abcoude niet zo belangrijk vinden, de kop afhakt of monddood maakt. Een groep die niet begrijpt, dat hun van de Jehovagetuigen afgekeken voet-tussen-de-deur-methode, alleen maar ergernis oproept, en niet in hun voordeel werkt. 

Zwembad, zwembad, zwembad: zwembah!

Ik meld mij binnenkort weer.

GEMEENTERADELOOS

De gemeenteraad wordt er radeloos van. In de wandelgangen beginnen onze plaatselijke politici te mopperen en fluistert zo nu en dan zelfs iemand "opblazen".

Waarover is die gemeenteraad dan zo radeloos? Onze gemeenteraad die zich tot op tegelniveau met alles wil bemoeien. Onze gemeenteraad die een beslissing over een onderzoek dat € 25.000 kost, in een ademzucht neemt, maar bijna een hele avond discussieert over deelname aan een overlegorgaan dat jaarlijks € 4.500 kost. Die gemeenteraad is radeloos. Radeloos, omdat men maar geen inzicht krijgt in de kosten van het zogeheten 'Sociaal Domein'. Radeloos, omdat men bang is voor onverwachte tekorten.

De gezondheidszorg is overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten, zoals u zult weten. Dat heet in het jargon 'Sociaal Domein'. De daarmee gemoeide gelden heeft het Rijk, onder aftrek van een forse bezuiniging, ook overgeheveld naar de gemeenten. Het gaat daarbij om miljarden, en in onze gemeente om miljoenen euro's. De gemeenteraad wil inzicht, in waaraan die miljoenen euro's worden uitgegeven. Dat is een taak van de gemeenteraad. Daarvoor zijn ze door ons gekozen.

Nu doet zich het probleem voor, dat tot op de dag van vandaag, 4 oktober 2015, het overzicht compleet ontbreekt. Met andere woorden, de gemeente geeft miljoenen euro's uit, zonder dat daar enig toezicht op is. Miljoenen euro's! Het geld loopt ongecontroleerd als water het gemeentehuis uit. Het jaar 2015 ligt inmiddels voor driekwart achter ons, en nog steeds lukt het de ambtenaren niet, de gemeenteraad het nodige inzicht te geven. Miljoenen euro's! Driekwart jaar!

De verantwoordelijke wethouder Erika Spil (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal), zegt wel iedere keer met haar liefste glimlach, dat het goed loopt, en dat men op kasbasis binnen het budget blijft, maar bewijs daarvoor levert ze niet. En daar wordt de gemeenteraad radeloos van! Bij zoveel geld vertrouw je niet automatisch op iemands blauwe (bij wethouder Spil donkerbruine) ogen. Heerst bij de betrokken ambtenaren soms een soort van 'kinderen-die-vragen-worden-overgeslagen-mentaliteit'? 

En het is niet dat de gemeenteraad er nooit naar vraagt. Iedere keer vraagt men aan de wethouder om de cijfers. En ik kan het weten, want ik zit er altijd bij. Dank voor de schouderklopjes. Het enige dat tot nu toe naar buiten is gekomen, is de manier waarop de cijfers aan de gemeenteraad zullen worden gepresenteerd. Dat zag er goed uit, maar je hebt er niets aan zonder de cijfers.

Ondertussen groeit de irritatie bij en onder de coalitiepartijen. Hier en daar wordt zelfs het woord 'opbreken' genoemd. En er is, volgens de geruchten, een fractievoorzitter die wel oren heeft naar een leuke wethouderspost, dus die stap is snel gezet. Maar goed, dat opbreken en terugtrekken kennen we inmiddels. De coalitiepartij die haar grootste en belangrijkste kroonjuweel verloor, bleef ook ijzerenheinig zitten, alsof er niet iets fundamenteels was gebeurd. 

Net als de gemeenteraad wachten we af.

Ik meld mij binnenkort weer!


LANGZAME SPOED

Nou, nou, poeh, poeh, ho, ho....eindelijk is het onderzoek naar verruiming van de zondagopenstelling gestart.

Nadat wethouder Goldhoorn in de commissievergadering van februari jl. had toegezegd zo'n onderzoek te zullen gaan uitvoeren, waarbij CDA-fractievoorzitter Jan Rouwenhorst bijna eiste dat de resultaten van dat onderzoek binnen een week of zes gepresenteerd zouden moeten worden, is dan nu de wagen op de rit. Noemde ik daar trouwens Jan Rouwenhorst fractievoorzitter van het CDA? Sorry, dat is natuurlijk ...uhhhh Rein Kroon.

Nadat de wethouder c.q. het college dus een goede twee maanden op de handen heeft gezeten, wordt nu de vaart erin gezet. Winkeliers, winkelpersoneel en een (natuurlijk zorgvuldig geselecteerd) inwonersforum, worden geacht binnen twee weken al hun mening kenbaar te maken over de verruiming van de zondagopenstelling. Ook beginnen op korte termijn groepsgesprekken. En met wie gaat gesproken worden? Winkeliers, supermarktorganisaties en.....de kerken!

Ik begrijp best dat het college rekening wil houden met de gevoelens van de religieuze medemens, die hier in het 'Staphorst van het Groene Hart' woont. Maar waarom wordt dan ook niet gesproken met een delegatie van de meer dan 5.000 inwoners die hun handtekening hebben gezet onder de petitie voor winkelen op zondag?  Het gaat om meer dan 10% van de inwoners van De Ronde Venen! Wethouder Goldhoorn zegt wel voortdurend dat hij het onderzoek niet wil beïnvloeden, maar ondertussen laat hij wel toe dat vanuit de inwoners van De Ronde Venen alleen de religieuzen worden gehoord. Daarbij komt dat in het zorgvuldig geselecteerde inwonersforum ongetwijfeld ook een dwarsdoorsnede van de religieuzen is opgenomen. Zij krijgen dus tweemaal de gelegenheid hun stem te laten horen. Dat geldt overigens ook voor winkeliers en winkelpersoneel, voor zo ver die in de gemeente wonen.

De ruim 5.000 handtekeningen worden voorafgaand aan de besluitvorming aan de gemeenteraad overhandigd. Dus de wens van de ondertekenaars weegt niet mee in de enquête. Deze wordt pas op het laatste moment, wanneer de gemeenteraad gaat besluiten, meegewogen.

En dan nog iets anders. Wij leven in een maatschappij die volledig gecomputeriseerd is. We doen alles op onze tablet, smartphone en computer. Dan lees je in het bericht over de start van het onderzoek, dat enquêteformulieren worden uitgedeeld! Dat geloof je toch niet? Enquêteformulieren? Die zijn waarschijnlijk gestencild en per postkoets naar de winkeliers gebracht. Ik begin bijna te denken dat de onderzoeksresultaten door monniken op perkament zullen worden gekalligrafeerd. Bij het onderzoeksbureau hebben ze waarschijnlijk gedacht, dat onze geliefde gemeente ergens halverwege de vorige eeuw is blijven steken. Iets wat je je, gezien het middeleeuwse koopzondagenbeleid , wel kunt voorstellen.

Afijn, over enkele weken weten wat er gaat gebeuren.

Ik meld mij binnenkort weer.

RARITIJDEN

Dames en heren, het is officieel! De Ronde Venen is een rariteit! Veel inwoners vermoedden dat al, maar nu staat het in de krant. Onze geliefde gemeente is één van de nog slechts 65 gemeenten in Nederland, waar wordt vastgehouden aan de zondagsrust. En dat wordt in de krant omschreven als 'raar'. En u weet, de krant heeft altijd gelijk.

Wij zijn het Staphorst van de regio. Het dorpje dat stand houdt in de oorlog tegen de goddelozen. Een relict uit verstreken tijden. Binnenkort kunnen we op zondag touringcars volgepakt met fotograferende Japanners door de gemeente zien rijden. Toeristen die een toertocht '150 Years Back in Time' hebben geboekt. De Ronde Venen wordt concurrent van de Keukenhof, nog zo'n plek waar het Nederland zoals het nooit was, wordt getoond. Grote parkeerplaatsen buiten het dorp. Toegang € 7,50 p.p. Files op alle toegangswegen. Toeristen die achter een gids met een vlaggetje in de hand een wandeling door Mijdrecht maken, en die bij elke lege etalage elkaar verdringen om een foto te kunnen maken. Hoogtepunt van de toer is de winkel waar de toeristen kunnen kijken naar de herdenkingsplaat, waarop in drie talen te lezen staat dat hier de laatste winkelier de laatste winkel sloot. De vergulde sleutel hangt achter glas. Een afgietsel ervan kan worden gekocht bij de souvenierswinkel die net over de grens van het dorp is gevestigd, want winkels zijn er niet meer in het dorp, en als ze er nog wel waren geweest, waren ze gesloten op zondag. En nog steeds verdienen ondernemers uit andere dorpen dus geld aan het rare dorp met zijn lege winkels.

Tijdens de Oer-Hollandsche lunch met broodjes kaas, vertelt de gids over de kleine 1.400 mensen die jaren tegenhielden wat ongeveer minimaal 5.400 mensen, "bijna vier keer zoveel" benadrukt de gids, wilden, namelijk op zondag kunnen winkelen in hun eigen gemeente. Door slim te onderhandelen, konden vertegenwoordigers van deze 1.400 mensen, zich in een positie parkeren, waardoor de door hen zo begeerde zondagsrust, in stand kon blijven. De toeristen tonen zich verbaasd over zoveel religieuze dwingelandij, waarna de gids ze weer terug in de bussen drijft. Op naar de volgende bezienswaardigheid!

Ik meld mij binnenkort weer.

DURE SMEEROLIE

"Het onderzoek naar een eventuele reparatie van uw auto gaat € 25.000 kosten, en duurt zo'n zes weken", zegt de chef werkplaats tegen de man, die zijn auto bij de garage komt afgeven voor een terugroepactie. De man kijkt hem verbijsterd aan, evenals de rest van de mensen in de receptie van de garage. "€ 25.000?" vraagt de man "€ 25.000? Mijn auto wordt gerepareerd, ik hoef geen nieuwe! Wat gaan jullie er in 's hemelsnaam aan doen ?"

De chef werkplaats zucht even en denkt bij zichzelf "Altijd maar weer die discussies met mensen die niets van auto's weten. Doodmoe wordt je er van. Geduldig legt hij uit: "Uw auto heeft een constructiefout. Wanneer uw auto een bocht moet maken, kan het gebeuren, dat één van de voorwielen blokkeert. Dat wiel wil dan rechtdoor. Hoe scherper de bocht, des te groter de kans dat één van de voorwielen stug rechtdoor blijft gaan. Als dat gebeurt, wordt uw auto onbestuurbaar, met alle gevolgen van dien. De constructiefout was overigens bekend. Die heeft men er in laten zitten, omdat anders de verkoop van de auto niet mogelijk zou zijn. De auto is nog even getest met andere wielen, maar dat werkte helemaal niet. Toen is ingezet op deze set, met de stille hoop dat scherpe bochten achterwege zouden blijven."

"Maar dat onderzoek dan?" vraagt de man. "Tja" zegt de chef werkplaats "We moeten eerst onderzoeken hoe we het wiel dat rechtdoor gaat, weer kunnen laten meesturen. En dat duurt zo'n zes weken.

Totale verbijstering bij de man, en bij de mensen die er tijdens het verhaal van de chef werkplaats omheen zijn komen staan. Kreten van afschuw en woede over de gang van zaken bij de autofabriek. " Dus jullie verkopen mij een auto, met een constructiefout die potentieel levensgevaarlijk is, laten mij er een tijdje in rijden, roepen 'm dan terug, moeten onderzoeken hoe het gerepareerd moet worden, wat mij dan € 25.000 moet kosten, en dat duurt dan ook nog zes weken? Hoe halen jullie het in je hoofd?" schreeuwt de man de chef werkplaats toe. "Waar halen jullie dat soort ideeën vandaan? Dat komt toch nergens voor?"

"Nou" zegt de chef werkplaats, "we hebben het afgekeken van De Ronde Venen, een gemeente waar één van onze medewerkers woont. Daar is discussie over de vraag of winkels open mogen zijn op zondag. Één van de vier coalitiepartijen moet een draai maken, vergelijk het met een auto die een scherpe bocht moet maken. Die partij wil die draai wel maken, maar moet die kunnen uitleggen aan haar achterban, het wiel dat eigenlijk rechtdoor wil. Dus komt er een zes wekend durend onderzoek, en dat mag dan € 25.000 gemeenschapsgeld kosten. Beschouw het als een blik heel dure smeerolie".

"Dat de inwoners van die gemeente dat pikken" zegt de man. "Ach" zegt de chef werkplaats, die zich omdraait en sloffend wegloopt.

Ik meld mij binnenkort weer.

AFBLADDEREND GOUD

Wat een zwakke vertoning van wethouder Anco Goldhoorn, afgelopen donderdagavond in de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken/Financiën. Tijdens deze vergadering kwam voor de zoveelste maal de zondagopenstelling van winkels in de gemeente aan de orde.

Goldhoorn toonde zich in de discussie een wethouder die geen initiatief neemt, te afwachtend is en die zich opdrachten laat geven. Een wethouder die strikt de lijnen van het  coalitieakkoord volgt. Geen enkele keer was de vroegere fractievoorzitter van Ronde Venen Belang in hem te bekennen. Een fractievoorzitter die zaken oppakte, en die zaken 'gisteren' al geregeld wilde zien. Nu is hij trots op het feit dat hij winkeliers en eigenaars van winkelpanden bij elkaar heeft weten te brengen. Een initiatief dat hij overigens pas nam, na voortdurende druk vanuit de gemeenteraad, en na de voortdurende vraag om actie van de winkeliers.

Terwijl het water de winkeliers tot de lippen steeg, ging Goldhoorn op zijn gemak overleg voeren, wat uiteindelijk resulteerde in cosmetische maatregelen voor de leegstaande winkels in het centrum van Mijdrecht. Uit niets blijkt dat de gemeente, wethouder Goldhoorn, iets zinvols heeft bijgedragen aan de discussie. Ook winkeliers van het koopcentrum zijn niet echt tevreden over de activiteiten van Goldhoorn. Winkeliersvoorzitter Rensink gaf weliswaar aan dat er resultaten waren en dat er nog steeds gezocht wordt naar oplossingen, maar echt enthousiast was hij niet.

Terwijl Goldhoorn als een soort mantra bleef herhalen dat hij het coalitieakkoord uitvoerde, en dat hij pas iets kon doen, wanneer hij een opdracht van de raad had, kwam hij tegenover een functioneel boze Jan Rouwenhorst (CDA) te staan. Deze verweet het college, en dus Goldhoorn, dat het niets had gedaan in deze publieke kwestie die erg leeft in de samenleving. Hij verwees ook naar voorstellen die het college aan de raad had voorgelegd, zonder dat daartoe een opdracht van de raad lag. Na lang en nadrukkelijk aandringen van Rouwenhorst ging Goldhoorn uiteindelijk akkoord met een onderzoek naar de zondagopenstelling. Wel moest Rouwenhorst daarbij dreigen dat de raad anders actie zou ondernemen.

Opvallend was dat RVB, geen enkele poging tot steun van de geplaagde wethouder ondernam. Gevoegd bij de kritiek van CDA en PvdA-GroenLinks die Goldhoorn donderdagavond over zich heen kreeg, en zijn eerdere zwakke optredens, rijst langzamerhand het beeld op van een zwakke wethouder, die het de komende periode nog moeilijk gaat krijgen.

COALITIE OF INQUISITIE

Het wordt dus CDA, D66 en Ronde Venen Belang.

Dat is de uitkomst van het onderzoek van de door het CDA aangestelde verkenner Arie van Bergen. Deze coalitie is de weerslag van de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen, zo stellen de verkenner, het CDA, D66 en RVB. 

Maar is dat wel zo? De VVD is de tweede partij in de nieuwe gemeenteraad (gebleven), en die wordt overgeslagen. Met de stemmen van zo'n 3.800 Rondeveense inwoners wordt dus geen rekening gehouden. 

Als je de gemeenteraadsverkiezingen zou vergelijken met Olympische Spelen, op zich geen gekke vergelijking dunkt me, heeft de VVD een zilveren plak gewonnen, maar gaat de winnaar van het goud op de foto met de bronzen-medaillewinnaar en met de nummer vier. Dat kan toch niet de bedoeling van de kiezers zijn geweest? 

De kiezers willen toch gewoon de nummers 1 t/m 3 zien, en misschien nummer 4 als deze een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd? En als het CDA dan zo graag de weerslag van de verkiezingsuitslag in het college terug wil zien, waarom moest dan in het vorige college de CU-SGP zo nodig meedoen? 

De andere reden voor een coalitie van CDA, D66 en RVB is, volgens het CDA, dat een grotere coalitie met VVD erbij, zoveel zetels in de gemeenteraad krijgt, dat men bang is voor dirigisme. 

Laat me even niet lachen, zeg. Het CDA dat bang is voor dirigisme! De partij bestaat er door. De partij van "we rule this country". De vorige coalitie steunde op 18 zetels in de gemeenteraad, en van enig dirigisme is mij nooit gebleken. 

Maar als die vrees er dan toch is, waarom eist het CDA dan nu 2 wethouders in het nieuwe college? Alsof dat geen dirigisme is! 

Nee, het zat er gewoon aan te komen. Het CDA rekent snoeihard af met de voormalige coalitiegenoot VVD. De partij wil niet langer door met de VVD, nadat deze in de afgelopen periode, het dualisme opzocht, en af en toe inging tegen de coalitie-afspraken.

Tijdens de Spaanse overheersing van ons land, kregen ongelovigen en zij die tegen de leer ingingen, te maken met de Inquisitie, die in het algemeen niet zachtzinnig optrad. Je kon zomaar je hoofd kwijtraken als het tegen zat. Vervang 'Spaanse' door 'CDA', en 'ongelovigen etc.' door VVD, dan ziet u de overeenkomst. 

Wat ik niet begrijp, is waarom VVD, D66 en RVB, eventueel aangevuld met de PvdA-GroenLinks, nadat de verkiezingsuitslag bekend was, niet direct met elkaar om de tafel zijn gegaan, om te kijken of zij met zijn drieën of vieren, een coalitie konden vormen. Maar nee, iedereen gaat keurig zitten wachten tot het CDA de rituele dans begint, en het spel op de wagen zet. 

Zeker de VVD kon zien aankomen, dat ze, ongeacht de verkiezingsuitslag, aan de kant zouden worden geschoven. Of mist de nieuwe leider Lugtmeijer soms enige politieke voeling? 

Waarom zijn Rondeveense partijen toch zo keurig en houden ze zich aan de platgetreden paadjes van de traditie? Politiek is hard en moet als dat nodig is, hard gespeeld worden, dames en heren! De vorming van een nieuwe coalitie is een kwestie die hard gespeeld moet worden. Kom op voor jezelf, anders sta je 4 jaar aan de kant en gaan andere partijen er met het succesvolle beleid vandoor! 

Een coalitie van VVD, D66, RVB en PvdA-GroenLinks, zou 16 zetels in de gemeenteraad hebben, een mooie meerderheid en geen bron van dirigisme. Met uitzondering van de PvdA-GroenLinks, ontlopen de partijen elkaar qua grootte in de raad nauwelijks, en dat voorkomt, dat een partij  zoals het CDA, in zijn machtshonger 2 wethouders eist. Daar nog bovenop, zou een goed ingewerkte wethouder Spil (PvdA-GroenLinks) kunnen blijven zitten, wat met het oog op de komende wijzigingen in de Zorg, wel zo handig is. 

En dan hoor ik u brommen, dat ik nu zelf de grootste partij in de gemeenteraad oversla, en dat dat in tegenspraak is met mijn eigen stelling een aantal alinea's geleden. Dat klopt. Maar een lesje nederigheid zou heel goed zijn voor het CDA. Als de paus de voeten van gevangenen kan wassen, kan het CDA in De Ronde Venen best 4 jaar in de oppositie. 

Wees zelf de Inquisitie of wordt veroordeeld door de Inquisitie!

Ik meld mij binnenkort weer.

STAPELGEK

Dank u wel, meneer de burgemeester. Ik zal proberen mij aan de afgesproken tijd te houden. Dat zeggen de meeste raadsleden, echter zonder dat ook te doen, dus ik waarschuw u alvast.

Afgelopen maandag kwam ik voor de zoveelste keer diep in de nacht thuis van een lange gemeenteraadsvergadering. Mijn vrouw zat mij op de bank op te wachten, zoals dat in een gelukkig huwelijk hoort.

In plaats van het gebruikelijke 'hallo schat' werd mij toegevoegd, dat ik stapelgek was om zo lang te blijven zitten, zeker omdat ik er niet voor betaald wordt. Er volgde nog een zin met 'idioten' en 'als die zo lang etc.' erin, dus u begrijpt, dat de stemming er goed in zat in huize Mulder. Het enige dat ik op dat moment kon tegenwerpen, was dat ik het werk zo leuk vind om te doen.  

Later in bed, lag ik nog na te denken over waarom ik dit werk nou zo leuk vind. En vlak voordat ik in slaap viel, stroomden de antwoorden op die vraag door, kennelijk gestuurd door mijn onderbewuste.

Het is leuk, omdat je als simpel mens zoals ik, niet vaak de gelegenheid krijgt in de omgeving te verkeren van zulke goed opgeleide en welbespraakte, interessante en machtige dames en heren.

Wie zou het bijvoorbeeld, niet leuk vinden om in de buurt te zijn van Cees Houmes? De man die alles weet, en die ook te pas en te onpas bereid is dat te delen. Kennisoverdracht die zo nodig is in deze tijd.

Wie zou het niet leuk vinden om in de buurt te zijn van Rudolf van Olden? De enige man in de raad wiens visies niet begrepen worden. De man met het holistische wereldbeeld! Wat dat is, weet ik niet, maar het klinkt zo interessant.

Een man als Anco Goldhoorn dan. Iemand die termen als 'social return on investment' en 'uitbuiken' achteloos uit zijn mond laat vloeien, en die dat dan vervolgens wel de hele vergadering blijft doen. Prachtig.

En dan beide mannen van de SVAB. Mannen met een missie! Zitten meestal een beetje te hangen, maar roep 'Abcoude' of 'Baambrugge' en dan komen ze in actie. Ze hebben zichzelf overbodig gemaakt in de afgelopen jaren. Dapper dat je van je zelf durft te zeggen dat je irrelevant bent geworden. Respect!

Ik noem de naam Hoogenhout. De wijze uit het oosten van onze gemeente. Hij doet me altijd denken aan Catweazle, de tovenaar uit de 11e eeuw die door een toverfoutje in onze tijd terechtkomt. Een behoudend mens, dat toch ineens een nieuw geloof heeft gevonden.. in elektronica.

Nog een naam: Jac. Dekker. Heeft gestudeerd, brulde hij als wethouder een aantal jaren geleden een inspreker toe. Wat dat dan was, zei hij er niet bij. Heeft drie jaar zwaar geleden onder de kadaverdiscipline binnen de fractie van de partij die hij zelf had opgericht, en nu verlaten heeft. 

En toen! Afgelopen maandag mocht hij na drie jaar eindelijk eens wat zeggen! Je verwacht dan vanzelfsprekend, dat er iets heel verstandigs komt, want nu mocht al die onderdrukte kennis er uit. En wat brulde hij wethouder Schouten toe? De prachtige versregel 'heb jij je ballen wel eens laten zien?' Zo poëtisch. Cultuur van de hoogste orde.

En wat denken jullie van mevrouw Van den Heerik? Slimme dame, die venijnig uit de hoek kan komen. Prachtige, meestal lange, juridische verhandelingen en interrupties. Jammer genoeg hoor je er vaak niets van, omdat ze na 3 jaar raadslidmaatschap nog steeds vergeet haar microfoon aan te zetten.

Een andere dame: Kiki Hagen. Ik had vanaf de perstafel één van de mooiste uitzichten in de raadszaal. Ze zat altijd van alles met haar haar te doen. Los, knot, staart etc. Prachtig. 

Voor mijn uitzicht was het jammer, dat ze overstapte naar D66. En sinds Stef Koorn als vervanger haar plaats heeft ingenomen, kan ik net zo goed op het Haitsmaplein naar de muur van de Boni gaan zitten kijken. Ik kijk er al naar uit Kiki als raadslid voor D66 weer in de zaal te zien zitten.

Ik noem nog Jan Rouwenhorst. De machtigste man binnen het CDA De Ronde Venen. Stopt hij een motie van wantrouwen in zijn achterzak, dan kun je maar beter opstappen. De man die aan de touwtjes trekt. Altijd goed ingevoerd. Erudiet en belezen. 

Stelde recent in een kranteninterview eigenhandig wethouder Schouten onder curatele en speelde verontwaardiging, toen de VVD dat via de geëigende weg in de raad wilde doen. Maar wel netjes verontwaardigd, dat dan weer wel.

In verband met de tijd, nog eentje dan. Joris Kneppers. Heb hem al eens het ADHD-raadslid genoemd. Altijd druk. Vaak blij. Werkt kennelijk het liefst onder vrouwen, want heeft na het vertrek van Kiki, weer een vrouwelijke lijsttrekker gevonden.

En als ik het dan toch over lijsttrekkers heb: CDA-lijsttrekker Rein Kroon: ik heb nog nooit iemand zo snel van een jonge hippe vlotte gast van ergens eind 20, zien veranderen in de ouwelijke man van ergens halverwege 40, die je op de posters vals toelacht. De ultieme kloon van Jan Rouwenhorst, maar dan zonder baard. 

Samenvattend kunt u het niet anders dan eens zijn met mij, dat mijn werk leuk is, door de mensen met wie ik verkeer. Ik ga dan ook voorlopig gewoon door. 

Meneer de burgemeester, ik heb mij netjes aan de tijd gehouden geloof ik. Ik wil afsluiten met iedereen te bedanken, die in de afgelopen raadsperiode er voor gezorgd heeft, dat ik inspiratie kreeg voor het schrijven van mijn stukjes. Ik vertrouw erop dat de nieuwe raad dat ook zal doen.

Ik meld mij binnenkort weer, maar dan weer schriftelijk.

Ik dank u voor uw aandacht.