HALVERWEGE (deel 1)


Donderdag 28 juni, was de laatste gemeenteraadsvergadering in De Ronde Venen van het seizoen 2011-2012. De dames en heren raadsleden krijgen nu zo'n twee maanden de gelegenheid bij te komen van het moordende leven als dorpspoliticus. Dat gaat je namelijk echt niet in de koude kleren zitten, die twee tot drie vergaderingen per maand, waarin van begin tot eind politiek van de eerste orde wordt bedreven.

Toevallig zit de raad nu ook zo'n beetje op de helft van de lopende raadsperiode. Dat vraagt om een rapport! Geen rapport met cijfers, die multi-interpretabel zijn, want u weet, zet politici op een lijst met cijfers, en ze hebben altijd gewonnen. Nee, het wordt een Top 10! Wij mannen zijn gek op het maken van lijstjes, en ik ben daar geen uitzondering op.

In twee delen presenteer ik u de eerste TOP 10 van gemeenteraadsleden van de gemeente De Ronde Venen. Deze Top 10 is opgesteld op basis van een mengeling van dorpsroddel, wandelgangengesprekken, mijn observaties tijdens commissie- en raadsvergaderingen, of andere bijeenkomsten waar dorpspolitici komen, ingezonden stukken, optredens in de media, waaronder uiteraard interviews door mij en niet in de laatste plaats, mijn eigen voorkeuren.

Ik heb een telefonische enquête gehouden, maar toen mij bleek dat alleen de naam van raadslid Dekker (Ronde Venen Belang) bij de inwoners bekend is, heb ik de moed opgegeven. De fractievoorzitter van Ronde Venen Belang en enkele van zijn getrouwen, roepen altijd dat ik 'iets' tegen die partij heb, en dat vooroordeel moet je natuurlijk in stand houden. Dus dan past iemand uit die fractie niet in mijn 'eigen' Top 10.

In de Top 10 staan geen fractie-assistenten of hulpfractieleden, want die zie ik te weinig. Voor zo ver ik ze wel ken, moet ik eerlijk zeggen dat geen van hen nog het niveau van de echte raadsleden haalt.

Daar gaan we dan in volgorde van 10 naar 6 (de eerste vijf, eigenlijk de laatste vijf natuurlijk).

10: Cees Houmes (D66):

Langstzittend gemeenteraadslid. Maakte nog net niet de stichting van Mijdrecht mee. Kent zo'n beetje alle procedures en wil dat vaak ook wel laten weten. Ligt onder vuur in eigen fractie. Zal nooit meer leren dat een vraag ook beknopt kan worden gesteld.

Desondanks toch een plaats binnen de Top 10, omdat hij grondige dossierkennis paart aan soms snijdend commentaar en een goed gevoel voor humor.

9: Joris Kneppers (Lijst8):

ADHD-raadslid. Voert regelmatig het (hoogste) woord. Is daardoor zichtbaarder dan zijn fractievoorzitter Kiki Hagen, die zich in het algemeen beperkt tot het volschrijven van haar notitieboekje.

Regelaar. Maakt zich sterk voor behoud erfgoed. Levert hem bij mij extra punten op.

8: Emiel Hoogendijk (CDA):

Begint langzamerhand zichtbaar te worden in de raad en de commissies. Ontwikkelt zich onder de hoede van Jan Rouwenhorst.

Liefhebber van houtoven pizza's. Test, met zonnebril op, door het hele land, pizzeria's met een houtoven. Heeft er zelfs een website over. Levert extra punten op.

Jammer dat hij overweegt te stoppen met het raadslidmaatschap.

7: Yvonne van den Heerik (VVD):

Werd de afgelopen tijd mijn 'heldin' in de raad en in de commissies. Dame met een bijzonder gevoel voor humor. Kan messcherp en uitermate vilein, voorstellen en teksten fileren. Spreekt mij wel aan.

Moet in vergaderingen echter minder vaak colleges rechtsgeleerdheid geven. Ik vind het interessant, maar de meeste mensen krijgen glazige ogen.

Ligt bij haar collega-raadsleden niet overal even goed, maar daar moet zij zich niets van aantrekken (en dat doet ze volgens mij ook niet).

6: Maarten van der Greft (VVD)

Is in de VVD-fractie de man van het echte VVD-geluid: vrije markt heerst, overheid moet klein, en iedereen en alles moet zijn eigen broek ophouden. Blinkt soms uit in holle VVD-retoriek, wat nu nog charmant is in de zin van: hij weet nog niet beter, en redelijk onschuldig. Moet geen vaste prik worden, anders verzuurt hij.

Man van de uitspraak: 'Stop alles maar in dozen en zet het in een paar vitrines' in de discussies over het Museum De Ronde Venen.

Top netwerker. Kan politiek met (bijna) iedereen in de raad overweg.

En dit waren dan de laatste vijf in de rij.

Nogmaals: het is een puur persoonlijke Top 10, dus het is geen ramp als je er als gemeenteraadslid niet in staat. Er wel in staan kan net zo goed een ramp zijn.

Ik meld mij binnenkort weer met de hoogste vijf in de lijst.

IDIOTERIE


Ik geef niets om voetbal. Ik heb niets met het spelletje, niets met de emoties en niets met de opgeklopte sensatie er omheen.

Ik verbaas me iedere keer weer, als ik merk, hoe grote groepen mensen zich gek laten maken door anderen, die meestal een commerciële bijbedoeling hebben. Want er moeten kranten, boordevol advertenties verkocht worden, hoge kijkcijfers betekent meer TV-reclames, zo'n tent in een weiland staat er ook niet gratis, en zo kan ik nog even door gaan. Als voetballiefhebber ben je tijdens een EK of WK niet meer dan een lopende portemonnee die leeg moet en liefst zo snel mogelijk.

Daarom moeten we blijven geloven in een 'Wonder van Charkov', want anders kijken we geen tv, kopen we geen bier, geen snacks, geen kranten, gaan we niet naar tenten waar opgeroepen wordt zoveel mogelijk drank te kopen, zodat je een leuke oranje handschoen krijgt, kopen we geen kaartjes voor plekken waar we 'gezellig' naar een wedstrijd kunnen kijken, en besteden we dus geen geld.

Maar u zit, denk ik, niet op mijn privé-mening over voetbal te wachten. Deze inleiding over de idioterie rond het voetbal, brengt mij op een voorval tijdens de raadscommissie Publieke Werken van woensdag 13 juni, de avond van Nederland-Duitsland (of omgekeerd).

De wedstrijd begon rond kwart voor negen. Normaal gesproken beginnen de commissievergaderingen altijd om half acht, maar vanwege de voetbalwedstrijd, was de aanvangstijd verschoven naar zeven uur.

Op de agenda stond o.a. het Beheerplan wegen 2012-2016, dat gezien de onderhoudssituatie van een aantal wegen in onze gemeente, geen onderwerp is dat je er doorheen jast, lijkt mij. Vooraf bleek dat over het plan al uitvoerig via e-mail vragen gesteld én beantwoord waren, iets dat je als gewoon burger niet weet.

Tijdens de vergadering stelden de commissieleden nog eens uitvoerig allerlei nieuwe vragen, wat wethouder Pieter Palm tot de sarcastische opmerking “dit zijn wel heel veel detailvragen” verleidde, en ondertussen tikte de klok genadeloos door. Een aantal commissieleden begon langzamerhand wat nerveus heen en weer te schuiven op hun, oranje, zetels.

Toen mijn privé-heldin Yvonne van den Heerik van de VVD, ook nog een bijzonder leerzaam college aansprakelijkheid bij achterstallig wegenonderhoud ging zitten houden, legde de SVAB-fractie alvast de jassen op de tafel, ten teken dat het wat hen betreft, voorbij was.

Direct na de afsluiting van het onderwerp, stonden beide Abcoudse heren op, vertelden dat zij dringende persoonlijke verplichtingen elders hadden, en vertrokken in ganzenpas uit de raadzaal, de commissie, de wethouder, de ambtenaren en de overige aanwezigen toch wel enigszins verbijsterd achterlatend.

Uit dit optreden van de SVAB spreekt minachting voor de raad, voor het college en vooral voor de mensen die je vertegenwoordigt. Gewoon weglopen als je het niet interessant meer vindt of wanneer je privé-genoegens belangrijker vindt. Hier valt een hele fractie door de mand.

De speeldata en wedstrijden van het EK2012 waren al een hele tijd bekend, en ook de datum van de commissievergadering stond al enige tijd vast. In zo'n geval kun je als partij ook proberen de vergaderdatum van de commissie te verplaatsen. Dat was, denk ik, niet moeilijk geweest, want er waren meer commissieleden die het voetbal wilden zien.

Dat een raadslid voetbal, of wat dan ook, wil kijken, moet hij zelf weten. Blijf dan weg, of trek lootjes met een fractiegenoot, om wie wel zal gaan. Maar kom niet met zijn tweeën opdagen, om vervolgens halverwege een vergadering met het nodige misbaar overhaast te vertrekken. Daarmee wek je op z'n minst de indruk, het werk van de commissie niet belangrijk te vinden. Voor een partij met pretenties, die enige tijd geleden nog een CDA-raadslid kapittelde wegens een schijn van belangenverstrengeling, is dat bijzonder kwalijk. Totale idioterie!

Overigens, de meerderheid van de resterende commissieleden besloot na het vertrek van de SVAB-fractie, de rest van de commissievergadering schriftelijk af te handelen, en dat verdient natuurlijk ook geen schoonheidsprijs. Maar dat is weer een ander onderwerp!

Ik meld mij binnenkort weer.

SCORINGSDRIFT NEKT SPORTAMBITIES


Vorige week was weer eens te zien, hoe het komt dat 'gewone mensen' vervreemden van de politiek, en in dit geval van de lokale politiek.

In de raadscommissie Inwonerszaken/Samenleving, legde Ronde Venen Belang (RVB) een voorstel op tafel, over de aanleg van vier kunstgrasvelden in Abcoude, twee voor FC Abcoude en twee voor de Hockeyvereniging Abcoude.

Beide verenigingen klagen al lange tijd over de toestand van hun velden. Het ene veld is te hard, maar wordt steeds harder of zachter, en het andere is te zacht of niet zacht genoeg. Op het ene staat nooit water, en op het het andere staat zoveel, dat kennelijk Olympische zwemwedstrijden gehouden kunnen worden. Ik ben er nooit geweest, dus ik kan er niet over oordelen.

Dan zegt de ene club dat ze capaciteitsproblemen hebben, terwijl de andere zegt dat leden weglopen. Opvallend detail: clubs in De Ronde Venen “oud” zeggen rekening te houden met een gelijkblijvend of licht stijgend ledenaantal, terwijl clubs in Abcoude zeggen rekening te houden met een behoorlijke stijgend ledenaantal, hoewel daar toch geen nieuwbouw alla 'Leidsche Rijn' bij Utrecht, gepland is.

Maar goed: er is dus een probleem.

RVB, de koene belangenbehartiger van zo'n beetje iedereen en alles in De Ronde Venen, sprong in de bres, en stelde zelf een voorstel op, waarbij de clubs in Abcoude hun kunstgrasvelden zouden krijgen, en dat de gemeente slechts  
€ 120.000 per jaar extra zou kosten. Iedereen gelukkig, toch?

Wat voor RVB meespeelde bij het opstellen van het voorstel, is dat fractie bijzonder geïrriteerd  is over het uitblijven van antwoorden op door hen gestelde vragen over de harmonisatie van het sportbeleid in De Ronde Venen en over het sowieso uitblijven van harmonisatievoorstellen daarover. Volkomen terecht.

De Ronde Venen “oud” en Abcoude/Baambrugge voerden vóór de samenvoeging een verschillend sportbeleid. Nu we één gemeente proberen te zijn, moet dat sportbeleid natuurlijk geharmoniseerd worden, zodat alle sportclubs op een uniforme wijze worden behandeld.

Sportwethouder David Moolenburgh blijft zeggen, dat er aan gewerkt wordt, maar tot nu toe heeft al dat werk nog tot niets geleid. Er schijnt een dossier van vele centimeters dik te liggen, en het harmoniseren en standaardiseren van het sportbeleid, blijkt een sport op zich te zijn. Nog even en we krijgen weer een herindeling opgelegd, en dan begint het spel van voren af aan.

Het voorstel voor de aanleg van kunstgrasvelden van RVB zit goed in elkaar. Het ondervangt een fiscaal probleem, waardoor het de gemeente veel geld bespaart, en de clubs zijn bereid een eigen bijdrage per aangelegd kunstgrasveld te betalen. Iedereen enthousiast en de clubs droomden al over de prachtwedstrijden, die op hun nieuwe kunstgrasvelden gespeeld zouden gaan worden.

Die dromen werden echter ruw verstoord, tijdens de behandeling van het RVB-voorstel in de raadscommissie. Hoewel de complimenten voor het voorstel niet van de lucht waren, wil de overgrote meerderheid in de raad wachten op het geharmoniseerde sport- en accommodatiebeleid. Bovendien heeft de gemeente het geld gewoon niet.

Daarbovenop kwam nog, dat de Hockeyvereniging Mijdrecht lucht had gekregen van het voorstel, en tijdens de commissievergadering kwam vertellen, dat zij eigenlijk ook wel toe waren aan een nieuw kunstgrasveld. En als er één schaap over de dam is.....

Kortom het voorstel redt het niet. Gevolg: hevig gefrustreerde sportbestuurders die hun plannen doorkruist zien en onbegrip over de gang van zaken.

Die teleurgestelde sportbestuurders hadden, in een kennelijk naïef geloof in de lokale politiek, niet begrepen, dat het RVB helemaal niet ging om het aangenomen krijgen van het voorstel. RVB wilde scoren bij de bevolking van Abcoude.

RVB wil kunnen zeggen, dat zij Abcoude-minded zijn en dito voorstellen indienen, die dan door de vermaledijde gemeenteraad in het verre Mijdrecht worden weggestemd. RVB wil kunnen zeggen dat zelfs Samen Voor Abcoude en Baambrugge (SVAB) ,  waar normaal de tranen in de ogen schieten als ze het woord Abcoude horen, niet mee wilde werken.

RVB probeert zich simpelweg bij de bevolking van Abcoude en Baambrugge in te likken, over de rug van goed bedoelende sportbestuurders.

Bewijzen voor deze stelling? Stapels!

RVB kwam pas vlak voor de commissievergadering met de tekst van het voorstel. Ook had geen enkel overleg plaatsgevonden met andere fracties in de raad, wat gebruikelijk is met dit soort voorstellen. Er was wel wat vooroverleg geweest met SVAB, maar die was ook niet al te enthousiast. Pas na enig aandringen, was John Melkman van SVAB, bereid een beetje mompelend te zeggen, dat ze het voorstel kenden, maar dat ze RVB niet steunden. RVB had het voorstel bovendien niet aan de portefeuillehouder toegezonden, zodat deze ook niet wist wat het inhield, en tenslotte was het ambtelijk niet voorgelegd, zodat van die kant ook geen commentaar kon komen.

De fractievoorzitter van RVB, Anco Goldhoorn, deed wat lacherig over deze manier van omgang met collega-raadsleden en de wethouder, maar het toont aan, dat RVB het voorstel alleen ter meerdere eer en glorie van zichzelf heeft opgesteld.

Als RVB ook maar één ogenblik serieus heeft gedacht, dat het voorstel juichend zou worden ontvangen, en t.z.t. een meerderheid in de gemeenteraad zou krijgen, kan mijn conclusie niet anders luiden, dan dat de fractie de voeling met de actuele Rondeveense politiek volledig kwijt is. Ik zie daar fractievoorzitter Anco Goldhoorn echter niet voor aan.

Dit zeggende, betekent het dat RVB van te voren al wist, dat het voorstel het niet zou redden. De fractie heeft bewust welwillende sportbestuurders voor zijn karretje gespannen. De scoringsdrift van RVB, heeft dus de sportieve ambities van de sportverenigingen genekt.

Binnenkort meld ik mij weer.

OLYMPISCHE SPELEN EN KERNENBELEID


Een kleine twee weken geleden, maakte het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Londen bekend, dat het tijdens de OS aan een ieder verboden is, foto's te maken en deze te delen op de diverse social media.

Het organisatiecomité was gelijk wel zo verstandig, om er bij te zeggen, dat het verbod niet zou worden gehandhaafd, omdat de menskracht daar voor ontbrak. Commercieel gebruik van de foto's zou wel worden aangepakt.

Dit was dus een maatregel, die doodordinaire bedoeld was voor de bühne.

In de laatste gemeenteraadsvergadering op 26 april, werd de notitie Kernenbeleid aangenomen. De totale gemeenteraad was plotsklaps als een blad aan de boom omgeslagen, en vond de notitie, dan wel het raadsvoorstel, zo fantastisch, dat woorden tekortschoten, om het stuk de hemel in te prijzen. Iedereen was zelfs zo enthousiast, dat ik half verwachtte dat wethouder Kees Schouten op de schouders zou worden gehesen en in triomf door het dorp, sorry de kern, Mijdrecht, zou worden gevoerd.

Feitelijk was het stuk nog net zo slecht als tijdens de commissievergaderingen, waar het nog net niet werd afgebrand.

Wat zijn nu de overeenkomsten tussen beide gevallen?

Het organisatiecomité van de OS doet stoer, maar levert niets.

Het college maakt goede sier richting de inwoners met een nota Kernenbeleid, maar levert niets.

De wethouder heeft tot nu toe, geen enkele keer, ook maar iets laten blijken van een begin van een visie op Kernenbeleid, zelfs niet wanneer hij daartoe werd uitgedaagd door Anco Goldhoorn van Ronde Venen Belang. Je kunt ook moeilijk een visie hebben, als je grote delen van een nota Kernenbeleid van een andere gemeente klakkeloos overneemt. Iets dat overigens de treurigheid benadrukt van het feit, dat het ruim een jaar heeft geduurd, voordat er überhaupt een nota Kernenbeleid lag.

In een aantal kernen van de gemeente is nog geen begin van bewonersparticipatie zoals, wijkcomités, dorpsraden, en ga zo maar door. En daar gaat het college nu rustig aan werken. Eind 2014 moet een en ander rond zijn.

Dan is er natuurlijk nog de grote en prangende vraag wat het budget voor het Kernenbeleid is. De discussie in de raad en de commissies samenvattend: nul komma nul euro.

Er is wel een budget, maar dat is bestemd voor het opstellen van wijkplannen, staalkaarten, uitvoeringsplannen etc. Dat is dus geld voor ambtenaren en zo. Voor de feitelijke uitvoering van plannen is simpelweg geen geld. Dat houdt dus in dat er wel dikke nota's en voorstellen geschreven kunnen gaan worden, maar dat die daarna onderin een la eindigen, omdat ze niet uitgevoerd kunnen worden.

De wethouder heeft de gemeenteraad zelfs moeten toezeggen, dat wanneer iemand met een plan voor de een of andere kern komt, hij dan moet zeggen, dat er geen geld is. Treuriger kan het niet.

Dus, waarover de gemeenteraad nu zo enthousiast was, zie ik zo 1,2,3 niet.

De overeenkomst van de social mediamaatregel van de Olympische Spelen en het Kernenbeleid van de gemeente: er wordt van alles gezegd, maar er wordt niets, maar dan ook helemaal niets geleverd.

Binnenkort meld ik mij weer.

LAME DUCK


Een ernstig beschadigde wethouder Schouten, is de oogst van de commissie Publieke Werken, afgelopen woensdag 11 april.

Dit is de enige conclusie die getrokken kan worden. Kees Schouten is aangeschoten wild, of, om het in mooier Nederlands te zeggen, hij is een 'lame duck'.

Nadat hij in het begin van zijn wethouderschap al regelmatig de kritiek kreeg, dat hij als wethouder belast met communicatie, niet scheen te kunnen communiceren, blijft de kritiek op zijn beleid aanhouden. En vaak meer dan terecht. Schouten opereert onhandig, communiceert slecht, mist een soort politieke radar, en heeft een natuurlijke neiging zichzelf voortdurend in de politieke problemen te brengen. Verder lijkt het, of hij zijn ambtenaren niet in de hand heeft, ik noem slechts het woordje 'Kaalslag'. Blijkbaar lopen die luid lachend om hem heen.

En dit alles gaat hem nu opbreken.

Hij heeft in de afgelopen tijd al een aantal malen zijn excuses moeten aanbieden voor fouten die zijn gemaakt, en moeten toegeven dat zaken niet gelopen hebben, zoals ze hadden moeten lopen, en hij moest daarbij diep door het stof.

Tijdens de eerder genoemde commissie Publieke Werken, moest hij bijna gedwongen worden, het door hem opgestelde voorstel voor het nieuwe Kapbeleid in de gemeente, terug te trekken, toen bleek dat het voorstel het niet zou gaan redden in de gemeenteraadsvergadering later deze maand. De oorzaak? Het voorstel was niet overeenkomstig de met de raad gemaakte afspraken. Een doodzonde!

Een ander voorstel van zijn hand, over de invoering van papiercontainers in de gemeente, heeft hij ondanks zware kritiek daarop, niet terug genomen, en nu gaat het presidium van de raad bepalen of het in de gemeenteraadsvergadering later deze maand zal worden behandeld. Een afgang!

Bij een eerder voorstel van hem, over de aanleg van een fietspad op de oude Spoorbaan in Vinkeveen, staakten na de behandeling in de gemeenteraadsvergadering van vorige maand, de stemmen. Het voorstel moet nu weer in stemming worden gebracht, en ik voorzie eenzelfde kakofonie als in de vorige raadsvergadering. Hij zal nog verder beschadigd raken.

Hoewel dat op zich niet heel erg moeilijk is, kreeg hij kortgeleden de inwoners van Abcoude en Baambrugge in de gordijnen, met het nogal drastisch aanpakken van openbaar groen, waar de term 'Operatie Kaalslag' vandaan komt.

En zo kan ik nog even doorgaan.

Het is treurig het te moeten constateren, want Kees Schouten is een uitermate vriendelijke en lieve man, die met groot enthousiasme, veel plezier en veel persoonlijke inzet, zijn functie uitoefent. Maar daar redt je het niet mee.

De raad is een roedel wolven. Die roedel heeft bloed geroken, en is nu op jacht naar de prooi.

Uiteraard valt in deze ook de raad het nodige te verwijten. 

Het gesar van Ronde Venen Belang in het dossier 'Witte Weekblad' is beneden alle peil. Het voortdurend te pas en te onpas terugkomen op deze kwestie, is een welbewuste actie 'beschadiging wethouder Schouten'. Niets meer en niets minder.

De 'wat doe je nu toch weer, kindje?'-toon die regelmatig vanuit de CDA-hoek opklinkt, helpt ook al niet veel aan het versterken van de positie van Schouten.

Ook de VVD en PvdA/GroenLinks/Lokaal Sociaal sparen de wethouder niet. Zo gaf de VVD-fractie in het debat over de aanleg van het fietspad aan, dat men het een goed idee vond, om hem vervolgens te gaan fileren over de kosten van het fietspad.

De PvdA/GroenLinks/Lokaal Sociaal-fractie gaf direct al aan het nut en de noodzaak van het fietspad niet in te zien, en steunde dus het voorstel ook niet. Ook over de voorstellen voor het nieuwe Kapbeleid en voor de papiercontainers, was men niet te spreken.

Dit toont het missen van een politieke radar door Schouten aan. Plannen zoals deze, kaart je immers altijd even af met je politieke vrienden.

Politiek gezien, is het feest voor Kees Schouten afgelopen, hoe spijtig ik dat voor hem persoonlijk vind, want nogmaals het is een vriendelijke man, waar je niet snel een hekel aan krijgt.

Als ik hem was, of als ik hem mocht adviseren, zou ik de marteling niet erg lang laten duren.

Ik meld mij binnenkort weer.

VOORUITBLIK NAAR RAADSVERGADERING


Aanstaande donderdag 29 maart is weer het maandelijks hoogtepunt van de lokale democratie: de gemeenteraadsvergadering.

Er is, zoals de laatste maanden gebruikelijk is, weer een méér dan overvolle agenda: wel drie punten, dus dat wordt weer nachtwerk, zult u begrijpen.

Het eerste punt is de startnotitie Integraal accommodatiebeleid gemeente De Ronde Venen, Een hele mond vol, maar het wil niets anders zeggen, dan dat het college de aanwezige accommodaties in de de gemeente beter wil benutten, dan doorlopend nieuwe neer te zetten. Een loffelijk streven.

En dan denk je dat als de gemeenteraad donderdag instemt met het voorstel, dat dat accommodatiebeleid voor de zomer of uiterlijk voor de herfst, rond kan zijn, maar daar vergist u zich in. Het duurt namelijk tot april volgend jaar voordat we weten hoe het beleid er uit zal gaan zien.

We moeten namelijk eerst vijf fasen doorlopen, die bestaan uit het ontwikkelen, inventariseren en analyseren, opstellen van kaders, confrontatie en tenslotte opstellen van actiepunten.

De tijd van eenvoudige plannen is voorbij!

Het tweede punt op de agenda is de aanleg van een fietspad op de Oude Spoorbaanin Vinkeveen.

Daar is al het nodige om te doen geweest.

Protesten van wandelaars die vrezen ondersteboven te worden gereden door fietsers en/of wielrenners. De 'wij genieten zo van de natuur-elite' die het exclusieve genot eist van een wandelpad, omdat wandelen in de natuur 'onder ons soort mensen' zo heerlijk is, maar die dan wel met de auto naar de inloopavond en de commissievergadering in het gemeentehuis komen.

Protesten uit Vinkeveen, dat zich nog altijd het onderbedeelde muurbloempje in De Ronde Venen vindt. En doet de gemeente dan eens een poging om toerisme naar Vinkeveen te krijgen, gaat Vinkeveen ineens op de rem staan.

Ook de partijen in de gemeenteraad van De Ronde Venen staan niet te juichen. Zij zien het nut en de noodzaak niet in van het fietspad. Het gaat om een uitgave van een kleine € 160.000, en dat is in tijden van krapte toch een aardig bedrag. Daarbij moet wel gezegd worden dat het geld er is, want het komt uit een potje waar een kleine € 625.000 in zit.

Maar goed: het woord is donderdagavond aan de gemeenteraad. Afgaand op de reacties in de commissievergadering, heb ik er een hard hoofd over in dat het voorstel het redt. Maar we zullen zien.

Misschien is het een idee voor wethouder Kees Schouten, om eens een paar raadsleden te bellen en hen uit te leggen wat dat nut en die noodzaak van het fietspad is. Het schijnt dat dit ook in de vorige raadsperiode wel eens gebeurde, waardoor junior-raadsleden en minder sterke raadsleden, alsnog door de knieën gingen.

Het derde punt tenslotte zijn dereserves en voorzieningen van De Ronde Venen.Als u de lokale politiek de afgelopen periode hebt gevolgd, is het u niet ontgaan dat de gemeente stormachtige tijden beleeft. De gevolgen van het DHV-rapport over de projecten in De Ronde Venen, hakken er zwaar in.

Projecten worden stopgezet, of er wordt constructief onderhandeld met partners, projecten worden soberder uitgevoerd en ga zo maar door.

Het in het DHV-rapport voorziene verlies op de projecten werd op € 30 mio geschat. Dat bedrag kunnen de reserves van de gemeente niet aan. Een dergelijk bedrag zouden veel gemeenten overigens niet aankunnen.

Achterkamertjesoverleg, besloten commissievergaderingen, wandelgangenoverleg etc., hebben nu geleid tot een meer acceptabel verlies van € 6 mio.

Zo'n verlies moet worden afgeboekt van de gemeentelijke reserves. Die reserves bestaan uit algemene reserves, waarover in beginsel vrij beschikt kan worden, en uit bestemmingsreserves. Dit zijn gelden die bedoeld zijn voor een bepaald doel. Dat geld mag dus alleen worden besteed voor het doel waarvoor ze zijn aangewezen. Eigenlijk is dit een spaarpotje van de gemeente.

Wordt het verlies afgeboekt van de huidige algemene reserve, dan komt deze negatief, wat niet is toegestaan. Er moest dus een plan komen. En dat is er nu.

Het college stelt nu voor de bestemmingsreserves op te heffen en het vrijkomende geld in de algemene reserve te storten. Die is daarna groot genoeg om het verlies alsnog te kunnen afboeken. De reserves blijven, zoals wethouder Pieter Palm steeds trots zegt, positief.

Er wordt dus gewoon doodordinair een graai gedaan in het spaargeld van de gemeente. Spaargeld waaruit bijvoorbeeld betaalbare woningen voor starters werden gesubsidieerd. En hoewel de politieke partijen met dikke vette tranen in de ogen, zeiden dat ze het zo jammer voor starters vinden, staan ze het graaien gewoon toe, omdat het nu eenmaal moeilijke tijden zijn.

Starters hoeven dus de komende jaren niet te rekenen op de gemeente, noch op de politieke partijen. Beleid is er, maar de middelen zijn op. Die zijn in de bodemloze put van te ambitieuze projecten verdwenen.

Dit alles gaat u zien en horen aanstaande donderdagavond vanaf 19:30 uur, live via Midpoint FM en TV, en de website van de gemeente.

Ik meld mij binnenkort weer.